BLANK WHEN ZERO-KONSUMRAUSCHEN(CD)

Gruppen börjar helt galet med en galen tysk som skriker fram texterna i denna vansinniga hardcore och det är kul att lyssna till för det låter som allting annat man har hört innan. Efter den ”galna” inledningen så blir det ganska normal punk/hardcore som Blank When Zero spelar och det är ändå ganska snabb sådan och det uppskattar jag. Mycket melodier blir det också trots det snabba soundet och det är ju inte heller fel tycker jag. Mycket tidig amerikansk hardcore hör vi här och det är ju inte heller fel. Snabba, korta låtar som sätter sig direkt i hjärtetrakten och helt klart musik att poga loss till. 4/3-2015

*******

BLANK WHEN ZERO-KONSUMRAUSCHEN(CD)

The group begins crazy with a crazy German who scream the lyrics in this insane hardcore and it's fun to listen to because it sounds like everything else you've heard before. After the "mad" beginning so it becomes quite normal punk / hardcore Blank When Zero play and it is still pretty fast such and I appreciate that. Very melodies it is also despite the rapid sound and it's not wrong I think. Very early American hardcore we hear here and it's not wrong. Fast, short songs that sits directly in the heart region and certainly music to pogo away to. 4/3-2015

BLANK WHEN ZERO-EINERSEITS(LP)

Här är det snabba låtar som är grejen och precis som på förra skivan så blandar de engelska och tyska texter men det som slår mig mest är det fantastiskt snabba tempot de har. Jag tycker det är riktigt kul att höra hur snabbt de spelar men att de ändå kan finna en rak linje i sin musik och verkligen får till soundet.Låtarna är som sagt väldigt korta och man hinner nästan inte ens sätta tänderna i vissa av dem innan de är slut men de håller hög hardcoreklass…det måste jag säga och jag gillar att de faktiskt har ett så pass bra melodisound i allt det stökiga. Kolla in om ni gillar snabbspelad punk/HC och ni kommer inte att bli besvikna. 4/3-2015

*******

BLANK WHEN ZERO-EINERSEITS(LP)

Here's the fast songs like the thing and just like the last album that mixes the English and German texts but what strikes me most is the fantastic fast pace they have. I think it's really fun to hear how fast they play but they can still find a straight line in his music and really get to soundet.Låtarna is as said very short and you have time almost not even get your teeth into some of them before they end but they are of high class hardcore ... I must say and I like that they actually have a sufficiently good melody sound in all that messy. Check out if you like fast-paced punk/HC and you will not be disappointed. 4/3-2015