BLACK WITCHERY- UPHEAVAL OF SATANIC MIGHT (CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 163) Wow, det här var rått, snabbt och jävligt. Det känns som om man har stigit ner i helvetet och det kanske man har. Heretic Death Call heter ju en låt och det kanske säger det mesta. Kan bli lite mycket med sådan här musik ibland men visst som ”avkoppling”, rensning av hjärnan så är det väl okej. Men i det stora hela är sådan här galen musik lite för mycket.(FEM) 4/2-05

BLACK WITCHERY- UPHEAVAL OF SATANIC MIGHT (CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 163) Wow, this was raw, fast and fucking disgusting. It feels like if I have gone down to hell and maybe you have that. Heretic Death Call is one song called and that says the most. It can be little too much with these type of music but as a “recreation”, cleansing of the brain so is it okay. But in the wholeness this sort of mad music is too much for me.(FIVE) 4/2-05