BLACK WATER RISING-PISSED AND DRIVEN(CD-METALVILLE MV 0039/TRIADA)

Tuff framsida med en tuff bil fylld med dödskallar och det är inte så svårt att förstå att det handlar om tuff musik. Tungt som bara den och jag har ju precis börjat lyssna på Black Star Riders och det känns lite som om den här gruppen har lite gemensamt med dem fast ett litet tyngre sound. Jag tycker absolut att detta är en mycket intressant skiva och jag gillar tanken på att blanda melodier och tyngd. Sätt till en sångare som verkligen kan sjunga och tung stonerrockliknande metall och man har den här gruppen som i en liten låda. Vilken låda det är…riktigt trevlig låda som man bara vill öppna om och om igen. Jag skiter i att skriva mer nu för jag vill lyssna på skivan en gång till nu…. Ett riktigt intressant band i de tyngre domänerna.27/8-2013

*******

BLACK WATER RISING-PISSED AND DRIVEN(CD-METALVILLE MV 0039/TRIADA)

Tough front with a hard drive filled with skulls and it's not so difficult to understand that this is tough music. Heavy as hell, and I've just started listening to Black Star Riders and it feels like this group has little in common with them, though a little heavier sound. I definitely think this is a very interesting album and I like the idea of ​​mixing melody and heaviness. Put a singer who can really sing and heavy stoner rock like metal and you have this group in a small box. Which box is ... really nice box that you just want to open again and again. I do not care to write more now because I want to listen to the album again now .... A really interesting bands in the heavier domains. 27/8-2013