BLACKWATER HOLYLIGHT-BLACKWATER HOLYLIGHT(CD-RIDING EASY)

 

Detta är fyra tjejer som spelar musik. Ett tjejband? Nej, ett rockband bestående av fyra tjejer precis som det kan vara fyra killar eller två tjejer och en kille. Det är ett band. En väldigt psykedelisk inledning gör denna skiva till en intressant sak tycker jag. Det låter inte som allt annat och det som jag trodde skulle vara metal blev till något annat. Inte helt annat eftersom självklart metallen finns där också. När skivan fortsätter efter introlåten så blir det tyngre men det är psykedelisk och det är riktigt fräckt och njutbart. Jag gillar verkligen det jag hör och Blackwater Holylight är en grupp jag vill höra mer av…Spacemetal kanske….jag vet inte hur jag bättre ska kunna beskriva det men det jag kan säga är att jag gillar det riktigt mycket! 29/3-2018


*******

BLACKWATER HOLYLIGHT-BLACKWATER HOLYLIGHT(CD-RIDING EASY)

These are four girls who play music. A girlband? No, a rock band consisting of four girls just like it can be four guys or two girls and one guy. It's a band. A very psychedelic introduction makes this disc an interesting thing I think. It does not sound like everything else and what I thought would be metal became something else. Not entirely different because of course the metal is there too. When the disc continues after the intro, it becomes heavier, but it is psychedelic and it is really good and enjoyable. I really like what I hear and Blackwater Holylight is a group I want to hear more of ... Spacemetal maybe .... I do not know how to better describe it but what I can say is I really like it! 29/3-2018