BLACK TRIP-SHADOWLINE(CD-THREEMAN RECORDINGS SPV 268912CD/BORDER)

Den här skivan med svenska Black Trip är producerad av Nicke Andersson och bara det är ju intressant. Han brukar ha god musiksmak och jag tror inte att han tar på sig vilket jobb som helst. Inte så konstigt att han har producerat detta för det ligger ju inte alls långtifrån vad han pysslar/pysslade med i Hellacopters/Imperial State Electric etc.  Det är samma tunna linje mellan rock n roll punk och metal(tidig) som många av de grupperna spelar på som Black Trip också balanserar på och de gör det mer än bra faktiskt!. Det är väldigt medryckande musik och saknar man en grupp som Hellacopters så tror jag helt klart att denna grupp kan stilla er längtan lite grand faktiskt. Kul att lyssna till…helt klart!  Lyssna på de fantastiska Thin Lizzy influenserna i Danger 25/8-2015

********

BLACK TRIP-SHADOWLINE(CD-THREEMAN RECORDINGS SPV 268912CD/BORDER)

This disc with Swedish Black Trip is produced by Nicke Andersson and just that's interesting. He usually has good taste in music and I do not think he takes on any job. No wonder that he has produced this for it is not at all far from what he is doing / been doing with the Hellacopters / Imperial State Electric, etc. It is the thin line between rock n roll punk and metal (early) that many of the groups play on and Black Trip also teetering on and they do it more than good indeed !. It's very catchy music and lacks a group Hellacopters I think clearly that this group can satisfy your craving a little bit, actually. Fun to listen to ... clearly! Listen to the fantastic Thin Lizzy-influences in Danger 25/8-2015