BLACK TARTAN CLAN-DON´T WALK ALONE(CD-SUBCULTURE RECORDS)/STANDING STRONG(CD-SINGEL

Belgiska BTC fortsätter med sin glada musik….Och framförallt ganska tuffa musik och då menar jag att den är tuff med tanke på att det är folkpunk. Säckpipan låter jävligt bra och förstärker deras musik mycket och deras låtar är låtar som man vill sjunga med i med en gång och det är helt klart musik som är musik som säkert är ännu bättre live men jag tycker nog att den håller riktigt bra på skiva också. Tror säkert också att deras publik är ganska vild när det kommer omkring och det skulle vara kul att se dem live någon gång så vi får väl hoppas att de kan komma hit och spela….Singeln innehåller två låtar som inte finns med på fullängdaren och alla låtar som grupper gör är välkomna och deras tuffa folkpunk är en favorit hemma hos mig 8/2-2013

********

BLACK TARTAN CLAN-DON´T WALK ALONE(CD-SUBCULTURE RECORDS)/STANDING STRONG(CD-SINGEL-

Belgian BTC continues its happy music .... And above all pretty tough music and I mean that it is tough given that there are folk punk group. Bag pipe sounds damn good and enhances their music a lot and their songs and their are songs that you want to sing along with once and it is clearly music is music that is certainly even better live but I think it is really good on record also . Probably think that their audience is pretty wild when it comes around and it would be fun to see them at some point so we'll hope they can come here and play .... The single contains two songs not on the album and all songs that make groups are welcome and their tough folk punk is a favorite at my house 8/2-2013

BLACK TARTAN CLAN-THE LOYAL MEN(2CD SUBCULTURE RECORDS)

Fyfan vad skönt det är att lyssna till denna belgiska keltiska orkester som spelar folkpunk med betoning på punk i några av låtarna och med betoning på folk i andra och det gillar jag att de nästan delar upp det på detta vis. Jag tror att det är så att på första skivan på denna dubbel CD så är det egna låtar och på den andra covers men rätta mig om jag har fel. Jag gillar energin och deras attityd i låtarna och ni som gillar Pogues och tror att det skall vara den typen av folkpunk blir kanske besvikna men ni som är inne på ett band som Dropkick kanske blir mer nöjda. Låtar som Country Roads, If the kids och Warriors Code har fått nya kläder…riktigt bra 21/5-2010

********

BLACK TARTAN CLAN-THE LOYAL MEN(2CD SUBCULTURE RECORDS)

Fuck what a good feeling to listen tot this Belgian celtic orchestra which plays folkpunk with most punk in some of the songs and more folk in other songs and I almost like that they split up it like this. I think it is so that on the first record so is there their own songs and on the other CD on this double CD so is it covers but correct me if I´m wrong. I like the energy and their attitude in the songs and you who likes Pogues and think that the music would sound like them maybe get disappointed but you who likes a band like Dropkick will be more satasifed. Songs like Country Roads, If the kids och warrior Code have got new clothes…really good. 21/5-2010

BLACK TARTAN CLAN-BBOTS, KILTS N PIPES(CD-4SUBCULTURE RECORDS)

Den här gruppen kommer från Belgien och jag längtar efter att få sätta på skivan. Säckpipa ser jag som instrument och jag hoppas på en rejäl dos folkpunk. Man märker ganska fort att man även i Belgien kan spela en riktigt bra typ av folkpunk och här ligger betoningen mer på punk än på folk eftersom det enda instrumentet som är folkmusikinstrument är ju egentligen säckpipan. Det verkar om man ser på bilderna att detta är en grupp som verkar ha väldigt kul när de spelar och jag kan tänka mig att man även som publik har riktigt kul när man ser och lyssnar till den här gruppen. Gillar ni Flogging Molly, Dropkick så är verkligen det här gruppen för er. Ett riktigt bra kompliment. 19/1-09

********

BLACK TARTAN CLAN-BBOTS, KILTS N PIPES(CD-4SUBCULTURE RECORDS)

This group comes from Belgium and I really longing after to put on this record. Bagpipes I see as one of the instruments and I hope on a really doze of folkpunk and you notice really fast that they can play folkpunk in Belgium too and here´s the ground more in punk than folk because the only instrument here which is folkmusicinstrument is the bagpipes and this is a group which seems to have really fun when they plays and I can imagine that you as an audience have really fun when you see and hear this group too. Do you like Flogging Molly, Dropkick so is this really the group for you.  A really good compliment.19/1-09