BLACK SWAMP WATER-HELLRIDE(MINI-CD)

Denna danska grupp ger oss fyra låtar och det är en ganska traditionell start på denna skiva och då menar jag traditionell i andan av metal. Ganska tung sådan som kanske inte är snabb precis och det kan ju inte betecknas som thrash utan som jag sade mer traditionell metal. Det är ett ganska snyggt utfört arbete tycker jag och visst finns här influenser som de egna DAD på samma gång som det finns både Guns N Roses och även grupper som Iron Maiden etc har säkert satt sina spår. Inte dåligt alls egentligen men jag tycker det är musik som man har hört så många gånger förr så därför kanske det inte blir en skiva som kommer att stå på varje dag! 20/8-2015

******

BLACK SWAMP WATER-HELLRIDE(MINI-CD)

This Danish group gives us four songs and it's a fairly traditional start of this disc and I mean traditional in the spirit of metal. Quite heavy, such as Maybe not fast just and that can not be described as thrash, but as I said, more traditional metal. It is quite attractively done, I think, and certainly there this influences their own DAD at the same time as there are both Guns N Roses and even groups like Iron Maiden, etc., have certainly left their mark. Not bad at all really but I think it is music that has been heard so many times before, so therefore there may not be a record that will be on my stereo every day! 20/8-2015