BLACK SUCCUBI-BLACK SUCCUBI(CD) Dansk dynamit kanske. Jovisst, till viss del för deras powermetalliknande musik är ju bra. Men det känns som om man har hört den förut på något sätt. Visst finns här solon som inte hörts förr och så men Black Succubi har lyssnat alltför mycket på andra band för att jag skall vara riktigt nöjd. Men som underhållning en eftermiddag får man väl vara nöjd.  Det jag gillar mest är när de skiftar tempo i en del av låtarna får de gör de gott. Gillar ni traditionell hårdrock så borde ni gilla detta.(SEX) 5/9-08

BLACK SUCCUBI-BLACK SUCCUBI(CD) Danish dynamite maybe. Sure, to some parts maybe because their powermetallsimilar music is good. But it feels like if I have heard it before in some way. Suere we have some solos here which I haven´t heard before but Black Sucubi have listened too much on other bands to be really satisfied. But as entertainment one afternoon I can be satisfied. The thing I like the most is that they mixes tempo in some of the songs and that makes the songs good. Do you like traditional metal so should you like this too.(SIX) 5/9-08