BLACK SQUARE-BLUMEN AM ABGRUND(LP-PLASTIC BOMB/ROOKIE RECORDS)

 

Jag hade ett par skivor innan med denna grupp trodde jag…men det är ju ett skaband med samma namn. Här är det lite annan musik måste jag säga. Någon slags hardcore med “skrikig” sång och det låter ganska annorlunda men jag tror mycket av det beror på sångarens röst. Men jag gillar det på något sätt ändå trots den lite udda sången för gitarrspelaren bakom har ett sådant skönt sound. Sedan är det ofta mer än en sångare i låtarna och det är en udda upplevelse. Snygga melodier ackompanjeras av sången och jag tror kanske många kanske avskräcks av sången men jag tycker bara det är fräckt och allt behöver inte vara så perfekt. Vill ni ha tuff musik men med annorlunda sång så är denna tyska grupp något för er….helt klart!  4/11-2021


******

BLACK SQUARE-BLUMEN AM ABGRUND(LP-PLASTIC BOMB/ROOKIE RECORDS)

I had a couple of records before with this group I thought... But it's a ska band of the same name. Here's some other music, I have to say. Some kind of hardcore with "screeching" singing and it sounds quite different but I think a lot of it depends on the singer's voice. But I like it somehow anyway despite the slightly odd song because the guitar player behind has such a nice sound. Then there's often more than one singer in the songs and it's an odd experience. Nice melodies are accompanied by the song and I think maybe a lot of people might be put off by the song but I just think it's cool and everything doesn't have to be so perfect. If you want tough music but with different singing, this German group is for you....clearly! 4/11-2021