BLACK SHERIFF-NIGHT TERRORS(CD-ROOKIE RECORDS RR 130)

Rookie Records är ett av de bättre bolagen i Tyskland och jag är så glad att jag har upptäckt dem och alla deras bra band….Black Sheriff är ju en ny utmaning att lyssna till och deras tuffa punkrock med garageinfluenser och väldigt lite metalinfluenser är riktigt bra. Jag tänker på en grupp som Social Distortion utan att på något sätt låta som dem…Lite folkmusik tycker jag mig finna i bakgrunden också och jag kanske skulle kunna säga att de låter som ett tuffare Jason and the Scorchers för att säga något som man kan relatera till. Helt klart är det musik som kan tilltala många och när de kör lite hårdare tongångar som i Crucify tycker jag nästan att det låter lite Black Star Riders…ni förstår att detta är svårt att beskriva. 9/9-2013

*******

BLACK SHERIFF-NIGHT TERRORS(CD-ROOKIE RECORDS RR 130)

Rookie Records is one of the better companies in Germany and I'm so glad I've found them and all their good bands .... Black Sheriff's a new challenge to listen to, and their tough punk with garage influences and very little metal influences are really good . I think of a group Social Distortion, without in any way sound like them ... Some folk think I find in the background, too, and maybe I could say that they sound like a tougher Jason and the Scorchers to say something that you can relate to. Clearly, it is music that can appeal to many, and when they run a little harder noises in Crucify I think almost it sounds a little Black Star Riders ... you understand that this is hard to describe. 9/9-2013