BLACK SHEEP-THE STRAIGHT LINE WILL TAKE YOU ONLY TO DEATH(CD-GUERILLA ASSO KYE 106)

Denna grupp kommer från Belgien och har ett omslag med en kille som fått två kors inkörda i ögonen men han ser rätt nöjd ut ändå. Jag är också rätt nöjd efter att ha lyssnat till dem en stund för det är inte vilken punkrock som helst här. De har lyckats få tag i en sångare som drar åt hardcore i sin sångstil medan musiken är punkrock i allra högsta grad och det känns ganska fräckt faktiskt. Han har en röst som sammanflätas på något sätt i musiken, han sjunger som någon annan som jag inte kommer på vem jag tänker på! Just detta faktum med den annorlunda rösten och en musik som mer drar åt punkrock än hardcore/emo så tycker jag att Black Sheep gör ett riktigt bra framträdande här. Jag tycker till och med att det finns små skatoner här och där i musiken. 22/9-2015

*******

BLACK SHEEP-THE STRAIGHT LINE WILL TAKE YOU ONLY TO DEATH(CD-GUERILLA ASSO KYE 106)

This group comes from Belgium and has a cover with a guy with two crosses run in the eye but he looks pretty happy out anyway. I am also quite satisfied after listening to them for a while because it's not what punk rock anytime this. They have managed to get hold of a singer who tightening hardcore in his vocal style while music is punk rock very much and it feels pretty nifty indeed. He has a voice that intertwines somehow in the music, he sings like no other that I will not be who I think! Just this fact with the different voice and a music that more tightening punk than hardcore / emo I think Black Sheep does a really good performance here. I also think there’s some skatunes in their music.  22/9-2015

BLACK SHEEP-MOTIONPICTURES(CD-MY HOMERUN RECORDS MHREC 008)

Denna skiva kom ut 2015 och jag hoppades verkligen att de skulle hålla på i samma stil på denna skiva också. För 2012 års The straight line…. Var ju en skiva som verkligen föll mig i smaken. De har behållit melodierna och sången som jag gillar men det känns som om de har fått till ett lite tuffare sound faktiskt men jag kanske har fel. Helt klart är i alla fall att detta är musik som jag tycker är riktigt bra och dessa belgare lyckas förmedla känslor som många andra grupper misslyckas med och jag tror en hel del beror på att sångaren har den så pass egna rösten som på samma gång som han sjunger riktigt bra så är den rå på något sätt. En riktigt punkröst är det i alla fall. Jag kan nog inte jämföra gruppen med något annat och jag kan endast säga att detta är bra punkrock! 22/9-2015

*******

BLACK SHEEP-MOTIONPICTURES(CD-MY HOMERUN RECORDS MHREC 008)

This album came out in 2015 and I was really hoping that they would keep on in the same style on this album, too. For the 2012 The straight line .... Was an album that really struck me in taste. They have retained the melodies and the songs that I like, but it feels like they've got a little tougher sound in fact but I may be wrong. It is clear in any case that this is music that I think is really good and the Belgians manage to convey emotions that many other groups fail and I think a lot depends on that the singer has so own voice which is at once he sings really good and its´s the raw somehow. A really punk voiceis  it anyway. I think I can not compare the group with something else and I can only say that this is good punk rock! 22/9-2015