BLACKOUT-DOMINATION(CD-SINGEL)

Jag vet inte mycket om denna grupp men att de har en kvinnlig sångerska blir man ganska snart varse om. Rätt okej tuff musik som ligger någonstans mellan metal och hardcore kanske man kan säga. Namnet känns som om det redan är upptaget. Endast två låtar. En på 5.19 och en på 2.38 så det är ganska svåra att bilda sig en uppfattning om gruppen på stört så här. Men att de är kapabla att göra ganska bra metal är vi väl överens om. Så om de utvecklar sitt sound lite grand och kanske inte har så många olika ljud som de har så kanske det kan bli bra men nu tycker jag att det blir lite tradigt. Jag gillar nog andra låten bättre för den är lite punkigare. 8/10-2014

*****

BLACKOUT-DOMINATION(CD-SINGEL)

I do not know much about this group, but they have a female singer is fairly quickly aware of. Right okay tough music that lies somewhere between metal and hardcore, you might say. The name feels as if it is already occupied. Only two songs. One at 5:19 and one at 2:38 so it is quite difficult to form an opinion about the group at large, then this. But they are capable of doing pretty good metal, we are well agreed. So if they develop their sound a little bit and maybe not have so many different sounds that they have so maybe it could be good but now I think it gets a bit stringy. I think I like the second song better because it's a bit punkier. 8/10-2014