BLACKOUT-THE BEST IN TOWN(CD EPITAPH 7024-2a/SKIVA) Gott, det känns som om Epitaph har fått ett nytt “hitband”. Blackout har refränger som skulle få Offspring att blekna i jämförelse. Kul att lyssna på och de lika delarna pop, punk och emo mixas ihop till en riktigt bra parad av bra musik. Man vill sjunga med med en gång även om man inte har hört låten förut och det är väl ett gott tecken…eller? Kanske lite väl poppigt tycker en del kanske men jag tror ändå inte att den breda massan kommer att bry sig om bandet utan det blir vi lite mer rocknördar som får ta del av bandet själva.(SJU) 15/6-09

BLACKOUT-THE BEST IN TOWN(CD EPITAPH 7024-2a/SKIVA) Good it feels like if Epitaph have got a new “hitband”. Blackout have refrains that would get Offspring envy and to get bleak if you compare. It´s fun to listen to them and the parts of pop, punk and emo mixes together to a really good parade of good music. You want to sing along at once even if I haven´t heard the song before and that´s a good sign…or? Maybe  alittle bit too poppdoes some people think I can guess but I don´t think the big mass will like them and I think that it´s only us rocknerds who will care about the band and keep them to ourselves.(SEVEN) 15/6-09

BLACKOUT-WE ARE THE DYNAMITE(CD-FIERCE PANDA NONG 52CD/BORDER)Tuff inledning med ett vilt sjungande av titeln på skivan och man tanker på en grupp som Twisted Sister, AC/DC eller något liknande. Men det är inte den typen av musik som Blackout senare ger oss. Tänk er en blandning av Therapy? och R.E.M.(????) eller något sådant….krydda detta med en liten del emo och metal så tycker jag att jag har beskrivit Blackout riktigt bra. Lite av den musik man hör och som man ser tjejer stå nedanför scenen och skrika sig hesa till. Kanske ingen ny stil som de ger oss men det är helt klart en habil skiva som kanske sorteras in bland de andra men visst kan den dyka upp i CD-spelaren snart igen.(SJU) 24/10-07

BLACKOUT-WE ARE THE DYNAMITE(CD-FIERCE PANDA NONG 52CD/BORDER) A tough intro with a singing of the title on the record and I think of a group like Twisted Sister,, AC/DC or something similar. But that´s not that kind of music that Blackout gives us. Imagine a mix of Therapy? and R.E.M.(???) or something like that….mixed that with some emo and metal and so I think that I have described Blackout really well. Some of the music you hear and that you see girls stands in the front of the stage and shout their voices really high.  Maybe not a new style of music which they gives us but it´s a habile record which maybe can be sorted in among the others but sure it can be there in the CD-player again soon.(SEVEN) 24/10-07