BLACK MARKET BABY-COULDA…SHOULDA…WOULDA(CD-DR STRANGE RECORDS DSR 104) Jag hade en samling med gruppen förut men det här är låtar här som jag inte hört och tvärtom. Black Market Baby fick väl aldrig den uppmärksamheten de var värda egentligen men man kan inte få allt som band. Jag tycker nästan att de påminner om Chron gen i några av låtarna och det är väl kanske en bra jämförelse och ni förstår at det inte handlar om hardcorepunk utan mer om ganska melodiös punkrock men på lite gammalt vis. Mycket bra är det i alla och det är inte mycket mer att diskutera.(ÅTTA) 2/2-06

BLACK MARKET BABY-COULDA…SHOULDA…WOULDA(CD-DR STRANGE RECORDS DSR 104) I had a compilation with the group from before but this are songs here that I haven´t heard and the opposite way. Black Market baby never got that attention that they´re worth but you can´t get everything as a group. I think they remind me a little about Chron gen in some of their songs and that´s maybe a good comparison and then you can understand that we don´t talk about hardcorepunk , it´s more melodic punkrock in the old way. Very good is it anyway and that´s nothing more to discuss.(EIGHT) 2/2-06