BLACK MARIAS-CLOCKWORK ARMY(CD-POINK RECORDS NO 45)

Året 2012 kom denna skiva ut och skivan är fylld av engelsk oi..Lite blandat med åldrar i gruppen men de flesta i gruppen har nog några 50 år på nacken men de visar inga ålderstecken utan de spelar snabb och bra punkrock i genren oi/streetpunk. Om man säger så här när man tittar på gubbarna i gruppen. Det är inte många millimeter hår där. Men det är ju musiken som är intressant och Black Marias är verkligen en grupp som jag gillar för deras snabba punk med mycket melodier är verkligen något jag uppskattar och jag tror att de flesta som är inne på punk kommer att uppskatta detta mycket. För när grupper låter såhär ganska glatt men ändå har texter som är viktiga så blir det om möjligt ännu bättre för jag tror att man lyssnar ännu mer då. 21/11-2014

********

BLACK MARIAS-CLOCKWORK ARMY(CD-POINK RECORDS NO 45)

The year 2012 came out this disc and the disc is filled with English oi..A little mixed with ages in the group but most of the group have probably some 50 years of history, but they show no signs of aging, but they play fast and good punk rock into the genre oi/street punk . If you say this when you look at the guys in the group. There are not many millimeters hair there. But it's the music that is interesting and Black Mary is truly a group that I like for their fast punk with a lot of melodies is really something I appreciate, and I think most people who are on the punk will appreciate this very much. For when groups sounds like quite happily but still have texts that are important as it will be, if possible, even better because I think they are listening even more then. 21/11-2014