BLACKLISTED-WE´RE UNSTOPPABLE(CD-REFLECTIONS RECORDS RFL 061) Hej och hå, här går det undan. Blacklisted lyckas verkligen låta arga. 10 låtar på lite över 17 minuter, då är man arg. För Blacklisted lyckas verkligen mobilisera sin ilska på ett sätt som många andra band misslyckas med. De kan kanalisera sin ilska på rätt sätt och helt klart är att  Blacklisted går omkring som lugna killar på gatan medan andra går omkring och slår ner folk för de har ingen musik att ägna sig åt. Det kanske inte är så lätt men Blacklisted gör det enda rätta, de är förbannade på allt och alla och låter det gå ut över oss som lyssnar på dem. Jag tänker lite på en blandning av Minor Threat och Discharge för att säga något.(SJU) 2/5-05

BLACKLISTED-WE´RE UNSTOPPABLE(CD-REFLECTIONS RECORDS RFL 061)Hello and goodbye, here it goes really fast. Blacklisted manages really to sound angry, 10 songs in over 17 minutes, then you´re angry, Because Blacklisted really seems to mobilize their strength in a way that many other bands doesn´tdo. They can canalise their anger in the right way and really clear is that Blacklisted go around and are calm guys on the street but many other people who don´t play go around and kick down people. It´s not maybe so easy but Blacklisted do the only right thing , they´re pissed on all and everything and they let it go out over us who listens to them. I think a little about them as a mix of Minor Threat and Discharge to just say something.(SEVEN) 2/5-05