BLACK HEART PROCESSION-THREE(CD-TOUCH AND GO TG 210 CD/BORDER) Lite som tidiga Pink Floyd sade Johan på Border när jag fick denna skivan. Ja det är kanske en bra jämförelse för BHP spelar lugn popmusik med mycket sfärisk stil. Man kanske inte sätter på detta på en vild fest och pogar som en besatt men jag skulle nog vilja framhålla gruppen som en av de intressantare grupperna på lång tid för deras lugna och melankoliska musik bara berör så mycket(SJU)  23/7-00 BLACK HEART PROCESSION-THREE(CD-TOUCH AND GO TG 210 CD/BORDER) A little like the early Pink Floyd said Johan on Border  when I got this record from him. Yeah, maybe that´s a good comparision because BHP plays calm and spehric music. You don´t put this on on a party and pogo wild but I want to say that this group seems to be very interesting and one of the most interesting groups in a long time with their calm and melancholic music which touch so much(SEVEN)  23/7-00