BLACK GULLS-STUMBE & FALL(MINI-CD)

 

En tysk grupp som sjunger på engelska på denna 5-låtars skiva. Det här gillar jag. Hardcore på ett enkelt vis och man behöver inte vara så svårt när man spelar hardcore. Det är mest att ha en arg sångare, tuggande gitarrer och texter som berör och det tycker jag att Black Gulls har rätt i allt de gör. Snyggt också när kvinnlig hjälpsång kommer in i några av låtarna. Det lyfter hela skivan ett snäpp tycker jag. Det gör att Black Gulls skiljer sig på ett positivt sätt från andra HC-grupper. Synd bara att det endast är fem låtar på skivan för jag hade gärna hört det dubbla men jag får råda bot på det genom att sätta på skivan igen helt enkelt. Korta låttitlar som Rise, Misery, Saints, Traps och Wolves och det räcker väl så egentligen när man ändå visar med musiken var skåpet ska stå! 15/5-2019


*******

BLACK GULLS-STUMBE & FALL(MINI-CD)

A German group singing in English on this 5-song album. This I really like. Hardcore in a simple way and you don't have to be so difficult to play hardcore. It is mostly to have an angry singer, chewing guitars and lyrics that touch and I think Black Gulls is right in everything they do. Nicely also when female help singing in some of the songs. It lifts the entire record a snap I think. This makes Black Gulls different in a positive way from other HC groups. Too bad that there are only five songs on the record because I would have liked to hear the twice, but I can correct it by putting the disc back in the recordplayer again. Short song titles such as Rise, Misery, Saints, Traps and Wolves, and that really is enough when you still show with the music where the cabinet should stand! 15/5-2019