BLACK EXPLOSION-SERVITORS OF THE OUTER GODS(CD-METALVILLE MV 0036)

Skivan är inspelad i Sverige och någon medlem har svenskt namn men jag vet inte riktigt var bandet kommer ifrån. Skivan var precis som jag trodde på något sätt. Flummig, psykedelisk på ett ganska trevligt sätt. Trots att skivan kommer från 2012 så andas skivan verkligen 60-tales psykedeliska era. Jag tycker nog att de skulle kunna tillfredställa många människors behov av musik för er som saknar grupper som Monster Magnet, Loop och som sagt grupper som Doors, 13th floor Elevator osv. Så ta en titt på gruppen Black Explosions om det verkar intressant. 5/10-2012

*******

BLACK EXPLOSION-SERVITORS OF THE OUTER GODS(CD-METALVILLE MV 0036)

The record is recorded in Sweden and some member have a Swedish name but I don´t really know where the band comes from. The record was precisely in the way I thought in some way. Distorted, psychedelic in a really nice way. And even if the record comes from 2012 so does the record really smell 60´s psychera. I think that this group can satisfy many people need of music for you people who misses groups like Monster Magnet, Loop and as said 60´s groups like Doors, 13th floor elevator etc. So do take a look or hearing on Black Explosions if it´s seems interesting. 5/10-2102