BLACKBIRD RAUM-DESTROYING(CD-SILVER SPROCKET SILVER 059)

Massor med medlemmar i gruppen och en hel del udda instrument som mandolin, pumporgel, banjo,säckpipa etc etc och jag misstänker att detta blir lite folkmusik. Det är inte den vanliga folkmusiken som vi är vana vid här. Ni vet den irländska musiken som har drag av punk etc när den spelas utan här känns det som om man tagit toner från längre tillbaka och blandat in både punk och annat i sin musik. Det låter ganska fräckt tycker jag och det låter riktigt hårt många gånger och det uppskattar jag. Lite lätt hysteriskt skulle kanske någon säga men jag tycker nog att man skall kalla det konstnärligt och riktigt fräckt. Ett folkrockband som säkert kan väcka mycket uppmärksamhet…Skivan är gjord helt utan elektricitet… 17/4-21045

*******

BLACKBIRD RAUM-DESTROYING(CD-SILVER SPROCKET SILVER 059)

Lots of members of the group and a lot of odd instruments mandolin, pump organ, banjo, bagpipes etc etc and I suspect this will be a bit folkmusic. It is not the usual folk music as we are used to here. You know the Irish music that has characteristics of punk etc when played without this it feels as if you have taken notes from further back and implicated both punk and other things in their music. It sounds pretty nifty, I think, and it sounds really hard many times and I appreciate that. A little light hysterically would perhaps someone say but I think that they shall call it artistic and really cool. A folk rock band that can surely bring a lot of attention ... The album is made entirely without electricity ... 17/4-2015