BLACKBEARD-NEW HORIZON(CD-M&O MUSIC)

 

Blackbeard spelar en musik som är ganska svårbeskrivbar och det man kan säga med säkerhet är att det är en ganska tung typ av musik som spelas. Känns som om det finns många stilar representerat på Blackbeards skiva och det gör hela skivan till en riktigt intressant skiva. Inledningslåten Vultures är en låt som verkligen kör över mig och på den vägen är det. Finns inte så mycket andhämtningspauser här men det gör inget. Den ena sångaren eller om det är samma låter riktigt arg och den andre sjunger “snyggare”. Varför inte kolla in Bleackbeard för deras musik kommer att berika era liv och är ni inne på hård musik utan att specificera genre så tror jag Blackbeard kan vara intressanta för er! 21/9-2021


*******

BLACKBEARD-NEW HORIZON(CD-M&O MUSIC)

Blackbeard plays a music that is rather difficult to describe and what you can say for sure is that it is a rather heavy type of music that is played. Feels like there are a lot of styles represented on Blackbeard's record and that makes the whole record a really interesting record. The opening song Vultures is a song that really runs over me and that's the way it is. There aren't that many breathalysers here, but that's okay. One singer or if it's the same sounds really angry and the other sings "better sounding". Why not check out Bleackbeard because their music will enrich your lives and if you are into hard music without specifying genre then I think Blackbeard might be interesting to you! 21/9-2021