BJÖRNARNA-HISTORIEREVISIONSIM/DET SÄMST(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS064)

 

Jag vet inte riktigt vad detta är för en skiva men det verkar vara en samling med samlingslåtar , digitala låtar om man säger så och de inleder med sin fantastiska anti Jimmie Åkesson-låt som heter Jimme Jugend. Fantasifosterland är ju en annan låt som är helt underbar.Den melodislingan är det inte många band som kan komma upp till. En underbar låttitel På Nordfront intet nytt och texten är minst lika bra och det känns så skönt med band som verligen kämpar emot rasism. Det är ju sjukt att man bara ska behöva sjunga om sådana självklara saker att inte vara rasist men så länge det finns dumma människor så blir det många låtar om sådant. Det är så skönt med Björnarna överhuvudtaget för även om de spelar trallpunk i en ganska vanlig bemärkelse så har de ändå en helt egen stil känns det som. Jag tror mycket beror på sånginsatsen men det är nog alla sköna melodier de får till också.  Idiot är ju en annan “gammal” favorit som jag lyssnat mycket på. Jag älskar denna skiva och den har ju faktiskt till och med 28 hits eftersom vi får med deras förra LP Det sämsta med som bonus och där finns ju en hel del riktigt bra låtar. Kristi Brud toppar väl listan men det finns så många höjdpunkter på den skivan också. De har behållit sin stil genom alla år och det ska de ha cred för och ni som köper denna CD kommer att få mycket bra punk för pengarna och den som inte tar chansen är som de sjunger på en av låtarna en IDIOT. Ett av Sveriges bästa punkband…helt klart! 17/4-2023


*********

BJÖRNARNA-HISTORIEREVISIONSIM/DET SÄMST(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS064)

 

I don't really know what kind of record this is but it seems to be a collection of compilation songs, digital songs if you say so and they start with their amazing anti Jimmie Åkesson song called Jimme Jugend. Fantasifosterland is another song that is absolutely wonderful. Not many bands can come up with that melody loop. A wonderful song title På Nordfront intet nytt and the lyrics are at least as good and it feels so good with bands that really fight against racism. It's sick that you just have to sing about such obvious things, not to be racist, but as long as there are stupid people, there will be many songs about such things. It's so nice with Björnarna at all because even though they play trallpunk in a fairly common sense, they still have their own style, it feels like. I think a lot depends on the vocal effort but it's probably all the nice melodies they get as well. Idiot is another "old" favorite that I listened to a lot. I love this album and it actually has even 28 hits because we get their last LP Det sämsta as a bonus and there are a lot of really good songs. Kristi Brud tops the list well but there are so many highlights on that record as well. They have kept their style through all the years and they should have cred for it and nis if buying this CD will get very much good punk for the money and the one who does not take the chance is as they sing on one of the songs an IDIOT. One of Sweden's best punk bands... Clearly! 17/4-2023

BJÖRNARNA VERSUS UNDERHUND(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 026) 

 

Fantasifosterland inleder skivan och den kommer helt rätt när en fjärdedel av Sveriges befolkning har fått för sig att bli mer idioter än vad de var innan och SD vinner mark och det är skrämmande. Jag tror helt klart att trallpunk är ett bra vapen mot dem eftersom Björnarnas texter hörs bra. Det är väl det som står ut mest att sången är långt fram i ljudbilden. Annars är det väl en ganska traditionell trallpunk som spelas och det med texter som berör. Detta har jag saknat utan att tänka på det. Underhund heter gruppen som delar skivan med Björnarna. Där Björnarna var mer lika DLK tycker jag Underhund har mer av Asta Kask i sig men inte för att på något sätt låta som dem. De 6 låtarna är snabba alster som verkligen får mig att träna ännu bättre för snabbheten i låtarna får mig på riktigt gott humör och sedan gör det inte något att texterna berör också. Kul med nya svenska punkband så här över 40 år sedan jag blev invigd i denna underbara värld och nya band gör mig lika glad ännu. 21/6-2018


********

BJÖRNARNA VERSUS UNDERHUND(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 026) 

Fantasifosterland starts the record and it is quite right when a quarter of Sweden's population has become more idiots than they were before and SD wins land and it's scary. I clearly think that trallpunk is a good weapon against them because Björnarnas texts are heard well. It is probably the most important thing that the song is far ahead in the sound. Otherwise, it's quite a traditional trallpunk being played and that with texts that concern. I have missed this without thinking about it. Underhund is the group that shares the record with Björnarna. Where Björnarna were more like DLK, I think Underdog has more of Asta Kask in itself but not in any way like them. The 6 songs are fast things that really make me work out even better for the speed of the songs makes me feel really good and then it doesn´t do anything when the lyrics means anything. Fun with new Swedish punk bands like this over 40 years since I was introduced to this wonderful world of punk and new bands make me so happy yet. 21/6-2018