BJÖRNARNA VERSUS UNDERHUND(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 026) 

 

Fantasifosterland inleder skivan och den kommer helt rätt när en fjärdedel av Sveriges befolkning har fått för sig att bli mer idioter än vad de var innan och SD vinner mark och det är skrämmande. Jag tror helt klart att trallpunk är ett bra vapen mot dem eftersom Björnarnas texter hörs bra. Det är väl det som står ut mest att sången är långt fram i ljudbilden. Annars är det väl en ganska traditionell trallpunk som spelas och det med texter som berör. Detta har jag saknat utan att tänka på det. Underhund heter gruppen som delar skivan med Björnarna. Där Björnarna var mer lika DLK tycker jag Underhund har mer av Asta Kask i sig men inte för att på något sätt låta som dem. De 6 låtarna är snabba alster som verkligen får mig att träna ännu bättre för snabbheten i låtarna får mig på riktigt gott humör och sedan gör det inte något att texterna berör också. Kul med nya svenska punkband så här över 40 år sedan jag blev invigd i denna underbara värld och nya band gör mig lika glad ännu. 21/6-2018


********

BJÖRNARNA VERSUS UNDERHUND(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 026) 

Fantasifosterland starts the record and it is quite right when a quarter of Sweden's population has become more idiots than they were before and SD wins land and it's scary. I clearly think that trallpunk is a good weapon against them because Björnarnas texts are heard well. It is probably the most important thing that the song is far ahead in the sound. Otherwise, it's quite a traditional trallpunk being played and that with texts that concern. I have missed this without thinking about it. Underhund is the group that shares the record with Björnarna. Where Björnarna were more like DLK, I think Underdog has more of Asta Kask in itself but not in any way like them. The 6 songs are fast things that really make me work out even better for the speed of the songs makes me feel really good and then it doesn´t do anything when the lyrics means anything. Fun with new Swedish punk bands like this over 40 years since I was introduced to this wonderful world of punk and new bands make me so happy yet. 21/6-2018