BITERS-THE FUTURE AIN´T WHAT IT USED TO BE(CD-EARCHE MOSH 593/SOUND POLLUTION

Biters släpper sitt andra album och jag är nyfiken på om de har lyckats behålla sitt driv från debutskivan. Redan inledningsvis visar de att jag inte behöver vara orolig på något sätt för deras musik lyser av kraft, energi och framförallt melodier och stämsång. De här låtarna som bjuds på skivan är alla små hits i sig själva i genren garagerock/punkrock och jag kan tänka mig att gamla punkare trängs framför scenen med lite yngre Green day-punkare och allt detta tillsammans med gamla övervintrade garagesnubbar och garagetjejer. Jag vet inte hur det är men det jag vet är att gruppen skiljer sig från de vanliga Earache-banden som spelar oftast en tyngre musik men Biters har spår av glam(lyssna på Stone Cold Love och Marc Bolan lever igen), garage och punkrock och de gör det på ett underbart sätt! 4/5-2017


********

BITERS-THE FUTURE AIN´T WHAT IT USED TO BE(CD-EARCHE MOSH 593/SOUND POLLUTION

Biters releases his second album and I am curious if they have managed to keep their drive from the debut album. Initially, they show that I do not have to worry in any way because their music is shining with power, energy and above all melodies and vocal singing. These songs which is offered on the record are all small hits in themselves in the genre garagerock / punkrock and I can imagine that old punkers are crowded in front of the scene with a bit younger Green Day punkers and all this along with old wintered garage nuts and garage girls. I do not know how it is but what I know is that the group differs from the usual Earache bands that usually play a heavier music but Biters has traces of glam(listen to Stone Cold love and Marc Bolan lives again), garage and punk rock and they do it in a wonderful way! 4/5-2017

BITERS-ELECTRIC BLOOD(CD-EARACHE/SOUND POLLUTION)

Den här gruppen verkar vara ganska vilda och leva rock n roll livet. I all fall verkar det så när man tittar på den DVD:n som jag fick med. Annars kommer ni som brukar köpa Earaches prylar för att det är tuffa metalprylar bli besvikna för denna grupp spelar inte deathmetal. Här är det andra influenser som AC/DC, Guns N Roses, Garagepunk Glamrock som är det stora för Biters. Jag gillar deras kaxiga attityd och jag tror att de har fått en en hel del fans bara för det. Det finns en hel del trevliga melodier och även om det inte är något revolutionerande nytt de kommer med så gör de det med kärlek till rock n roll och punk och glam. Så de tio låtarna kanske inte kommer att bli ihågkomna om tio år men jag tror ändå att Biters har den chansen faktiskt...att bli ihågkomna om tio år...om de överlever sitt tuffa leverne. 31/7-2015

*******

BITERS-ELECTRIC BLOOD(CD-EARACHE/SOUND POLLUTION)

This group seems to be pretty wild and live rock n roll life. In any case, it seems so when you look at the DVD that I got with. Otherwise will you who usually buy Earaches gadgets because it's tough metal gadgets to be disappointed in this group do not play death metal. Here are the other influences such as AC / DC, Guns N Roses, Garage Punk Glam Rock which is great for Biters. I like their cocky attitude and I think they have got a quite a few fans just because of that. There are a lot of nice melodies and even if there is something revolutionary new they come in, they do so with the love of rock'n'roll and punk and glam. So the ten songs may not be remembered ten years but I still think Biters has the chance actually ... be remembered in ten years ... if they survive their harsh living. 31/7-2015