BITCH QUEENS-KILL YOUR FRIENDS(CD- LUX NOISE RECORDS 39270)

Ännu en schweizisk grupp och de har en ganska bra scen där med punk, metal och rock n roll. Med ett gitarrskomp likt AC/DC blandat med punk n roll så inleder Bitch Queens denna skiva med sin Kill Your friends för att sedan gå över till ett Hanoi Rocks-liknande rocksound. Det känns som om de är rock n roll ut i fingerspetsarna och kanske har denna typ av garage/glampunk fått ett uppsving och det vore ju trevligt för den här typen av musik är ju riktigt bra. Det är som ni förstår inget nytt under solen för det blir ju lite av den typen av musik som Godfathers, Hanoi Rocks etc spelade och spelar men det är musik med mycket melodier, attityd och kärlek till stökig rock n roll och den uppvisar Bitch Queens på ett trevlig sätt här. 15/1-2015

*******

BITCH QUEENS-KILL YOUR FRIENDS(CD- LUX NOISE RECORDS 39270)

Even a Swiss group and they have a pretty good scene where punk, metal and rock n roll. With a guitar accompaniment like AC / DC mixed with punk n roll so begins Bitch Queens this album with his Kill Your friends then go over to a Hanoi Rocks-like rock sound. It feels like they're rock n roll his fingertips and maybe have this type of garage / glam punk received a boost and that would be nice for this type of music is really good. It's like you understand nothing new under the sun it gets the bit of the kind of music that Godfathers, Hanoi Rocks, etc were playing and playing and there is music with a lot of melodies, attitude and love for messy rock n roll and it displays Bitch Queens on a nice way here. 15/1-2015