B SIDES-SMELL A RAT(MINI-CD)

Den här gruppen verkar ha några år på nacken…I alla fall om man ser till medlemmarnas ålder. Det är musik som verkligen visar att de gillar gammal punk och de gör sin grej på ett riktigt bra sätt. Jag kan säkert räkna upp ett helt gäng med gamla och en del nya punkgrupper som de influerats av men jag tror helt klart att det räcker om man säger så att det är snabb och välspelad och framförallt väldigt tät punkrock B Sides spelar. Det är inga B-sidelåtar om man säger så utan här tycker jag nog att alla är potentiella hits. 20/1-2016


*******

B SIDES-SMELL A RAT(MINI-CD)

This group seems to bee a few years old ... In any case, if you look at the members' age. It's music that really shows that they like old punk and they do their thing in a really good way. I can certainly list a whole bunch of old and some new punk groups that they´re  influenced by but I think clearly that it is enough if you say so it is fast and well-acted, and above all very tight punk rock B Sides plays. There is no B-side songs if you say so, but here I think probably all are potential hits. 20/1-2016