BIRDS OF AVALON-BAZAAR BAZAAR(CD-VOLCOM  04669) Den här gruppen känns som om de har snöat in på en hel del 60-tal och blandat det med tidig 70-talshårdrock och då kan det bli så här kan jag tänka mig. Skall man klaga på något är det kanske tempot i låtarna men om man skall framhäva något så är det det superba soundet där man har fångat en musikstil som är svårbeskrivbar men någonstans är den riktigt bra.  Man får en känsla av Soundtrack of our Lives blandat med Deep Purple eller något i den stilen…skitsvårt att säga något.(SEX) 12/5-08

BIRDS OF AVALON-BAZAAR BAZAAR(CD-VOLCOM  04669) This group feels like if it have been snowing in a lot on 60´s and mixed that with the early 70´s stuff like metal and then it can be like this I think. Should you complain on it so is it maybe the tempo in the songs but shall you say something good about it so is it the superb sound there they have catched a musicstyle which is hard to describe but somewhere it´s really good. But I get a feeling of Soundtrack of Our lives mixed with Deep Purple in some other stuff. ….it´s really hard to say something.(SIX) 12/5-08