BINA-UTLÅST(SINGEL-ELÄNDE RECORDS ELE006)

Bina är en grupp jag inte får grepp men det börjar bli bättre, helt klart för deras punk är lite udda. De har ett kompakt sound som jag gillar och man känner sig riktigt överkörd efter att ha lyssnat på Utlåst. Då menar jag inte att det är så fruktansvärt snabbt eller hårt utan precis som jag sade kompakt sound. Det finns en video på YouTube också på den här låten.  Jag kanske skulle vilja ha haft sången lite längre fram men jag tror ändå att detta är det som gör att de har sitt egna punksound på något sätt. Låten En lång natt har en skön melodislinga som jag gillar och den låten är nog min favoritlåt på skivan. Jag undrar lite hur de har fått till det här soundet som de har för som sagt eget på ett positivt sätt och nis om inte lyssnat på Bina innan måste kolla in gruppen och bilda er en egen uppfattning av deras kompakta punk! 24/3-2023

 

*******

BINA-UTLÅST(SINGEL-ELÄNDE RECORDS ELE006)

Bina are a group I don't get a grip on but it's starting to get better, clearly because their punk is a bit odd. They have a compact sound that I like and you feel really overtaken after listening to Utlåst. I don't mean that it's so terribly fast or hard but just like I said compact sound. There is a video on YouTube also on this song. I might like to have had the vocals a little bit further down the line but I still think this is what makes them have their own punk sound in some way. The song En lång natt has a nice melody loop that I like and that song is probably my favorite song on the record. I wonder a little how they got to this sound that they have for as I said own in a positive way and nis if not listened to Bina before have to check out the group and form your own perception of their compact punk! 24/3-2023

BINA-DÖD SVAN BLUES(SINGEL-BOLLMORA REKORDS)

Bollmora Rekords verkar vara ett riktigt aktivt skivbolag och det ska bli intressant vad han kommer att släppa framåt. Det här är en singel som klockar in på ungefär 4 minuter och det är kanske tråkigt att de inte tog med lite mer låtar kanske. En ganska rockig typ av punk som får mig att tänka på band som Köttgrottirna, Incest Brothers och det är väl inte fel att bli jämförda med de banden. Min favoritlåt är helt klart Måndag hela veckan för det är väl ofta så det känns. Skulle som sagt varit trevligt att ha fått några mer låtar på skivan för det hade fått plats. Men Bina gör music som gör mig glad och det är inte en aggressiv känsla som man får som man annars får på ett positivt sätt av annan punk utan här snackar vi mer glad punk än politiska slagord. Men köp helt klart för att hjälpa mindre band och ett nytt skivbolag att komma på fötter.  25/10-2022

*******

BINA-DÖD SVAN BLUES(SINGEL-BOLLMORA REKORDS)

Bollmora Rekords seems to be a really active record label and it will be interesting what he will release moving forward. This is a single that clocks in at about 4 minutes and it's maybe sad that they didn't bring some more songs maybe. A pretty rock type of punk that makes me think of bands like Köttgrottorna, Incest Brothers and it's probably not wrong to be compared to those bands. My favorite song is clearly Måndag hela veckan because that's often how it feels. As I said, it would have been nice to have had a few more songs on the record because it would have fit. But Bina makes music that makes me happy and it's not an aggressive feeling that you get that you otherwise get in a positive way from other punk, but here we talk more happy punk than political slogans. But buy clearly to help smaller bands and a new record label get back on their feet. 25/10-2022

BINA/THE LOST BOYS-SÅ LESS PÅ ATT VARA NOLLA/LOST N FOUND(CD-ELÄNDE 001)

Tydligen har Lost Boys splittrats…det var ju synd för jag tycker de ser fräcka ut….och Bina var med i båda grupperna. Först ut är Bina som sjunger på svenska i fem låtar och det gillar jag..Det är snabbspelad punkrock och jag kommer nästan att tänka på tidiga KSMB i Bazooka och låtar som Harrisburg, Tidens Tempo etc och det är väl ett bra betyg…är det inte det? Jag tycker det är skitfräckt med svensk punk som är inspirerad av tidig amerikansk HC för det är så det känns. Kolla in för det är det värt. Kul också att höra Binas förra grupp The Lost Boys och deras fem låtar är en uppvisning i snabbspelad punk som låter ganska tunn men ändå väldigt fräck på något sätt.  Det känns som om det finns influenser både från 77-punk på samma gång som amerikanska tidig HC. Kul det hade varit med varsin fullängdare och helst då Bina….12/8-2014

********

BINA/THE LOST BOYS-SÅ LESS PÅ ATT VARA NOLLA/LOST N FOUND(CD-ELÄNDE 001)

Apparently Lost Boys isn´t together anymore ... it's too bad because I think they look cool out ... and Bina were included in both groups. First up is Bina which singing in Swedish in five songs and I like it..It is played fast punk rock and I almost think of early KSMB in Bazooka and songs like  Harrisburg, Tidens Tempo, etc. and it is well a good score ... it is not it? I think it's brazenly with Swedish punk inspired by early American HC for that is how it feels. Check out for it's worth. Glad also to hear Binas last group The Lost Boys and their five songs is a display of fast-paced punk that sounds pretty thin yet extremely rudely in any way. It feels as if there are influences from both 77-punk at the same time as American early HC. Fun it had been to hear  each with a full-length album, and any way Bina ... .12/8-2014