BINA/THE LOST BOYS-SÅ LESS PÅ ATT VARA NOLLA/LOST N FOUND(CD-ELÄNDE 001)

Tydligen har Lost Boys splittrats…det var ju synd för jag tycker de ser fräcka ut….och Bina var med i båda grupperna. Först ut är Bina som sjunger på svenska i fem låtar och det gillar jag..Det är snabbspelad punkrock och jag kommer nästan att tänka på tidiga KSMB i Bazooka och låtar som Harrisburg, Tidens Tempo etc och det är väl ett bra betyg…är det inte det? Jag tycker det är skitfräckt med svensk punk som är inspirerad av tidig amerikansk HC för det är så det känns. Kolla in för det är det värt. Kul också att höra Binas förra grupp The Lost Boys och deras fem låtar är en uppvisning i snabbspelad punk som låter ganska tunn men ändå väldigt fräck på något sätt.  Det känns som om det finns influenser både från 77-punk på samma gång som amerikanska tidig HC. Kul det hade varit med varsin fullängdare och helst då Bina….12/8-2014

********

BINA/THE LOST BOYS-SÅ LESS PÅ ATT VARA NOLLA/LOST N FOUND(CD-ELÄNDE 001)

Apparently Lost Boys isn´t together anymore ... it's too bad because I think they look cool out ... and Bina were included in both groups. First up is Bina which singing in Swedish in five songs and I like it..It is played fast punk rock and I almost think of early KSMB in Bazooka and songs like  Harrisburg, Tidens Tempo, etc. and it is well a good score ... it is not it? I think it's brazenly with Swedish punk inspired by early American HC for that is how it feels. Check out for it's worth. Glad also to hear Binas last group The Lost Boys and their five songs is a display of fast-paced punk that sounds pretty thin yet extremely rudely in any way. It feels as if there are influences from both 77-punk at the same time as American early HC. Fun it had been to hear  each with a full-length album, and any way Bina ... .12/8-2014