BILLY GAZ STATION-SKINS AND LICKS(CD-KICKING RECORDS KICKING 14) Jag vet inte om de vill påverka oss med sitt inneromslag men där står en massa namn skrivna på varje låt som Metallica, Wildhearts, Green Day, Rolling Stones osv…. Visst är det säkert så att dessa band har varit band som påverkat och influerat just denna grupp för det finns både metal och punk i den här gruppens låtar……helt klart.  Jag skulle nog vilja ha lite mer punk ändå i musiken för deras tuffa tongångar är lite för mycket metal men många av låtarna skulle passa in riktigt bra i ett spel som Guitar Hero.  Lite grand som Danko Jones tycker jag nog…det hörs att grunden finns i punken men metallen har tagit överhand.(SEX) 2/12-08

BILLY GAZ STATION-SKINS AND LICKS(CD-KICKING RECORDS KICKING 14) I don´t know if they want to affect us with their cover there it´s a lot of names written on every song with names like Metallica, Wildhearts, Green Day, Rolling Stones and so on….Sure it´s surely so that these bands have been there and influenced the band and here we have both metal and punk in this groups songs…that´s obvious. I would like to have some more punk in the music because their tough style is too much metal but in many of the songs could they suit into a game like Guitar Hero. A little bit like if Danko Jones have done the music…and it can be heard in the ground that punk is in the bottom but the the metal have taken over.(SIX) 2/12-08