BILDUNGSLUCKE-PAX AMERICANA(2 SINGLAR BILDUNGS REC 008) Denna tyska grupp har gett ut en dubbeslvinylsingel och det känns ju ganska ovanligt nuförtiden med vinyl och då en dubbel. Pax Americana är en tuff sak och Hey George är en ganska lekfull låt. Allt sker på tyska och man blir ganska glad av deras riviga punk. Lite replokalsfeeling i några av låtarna men det känns ju verkligen punkrock. Europa rustet auf  är en snabb sak i Peter and The Test Babies anda och det verkar mer som om gruppen gillar att ha skoj än att vara riktigt allvarliga.Kul för stunden men det kanske inte blir så många lyssningar men det kanske mer beror på att det är vinyl än att det är dåligt.(SEX) 8/9-06 BILDUNGSLUCKE-PAX AMERICANA(2 SINGLAR BILDUNGS REC 008) This german group have given out a doublevinylsingle and it´s really unusual nowadays  with vinyl and then a double. Pax Americana is a tough thing and hey george is a really playful song. Everything is in greman and you get really happy by their music. A little rehersalroomfeeling in some of the songs but that´s really punkrock. Europa rustet auf  is a fats thing in Peter and The Test Tube Babies spirit and it seems that it is so that the group wants to have fun more than be serious. it´s nice for a while but it´s maybe not so many listenings but it depends more on that this is vinyl than it is bad.(SIX) 8/9-06