BIG BANG-EPIC SCRAP METAL(CD-GRAND SPORT RECORDS 50999094621)

En norsk grupp tror jag att detta är och med en lugn inledning som för tankarna till Goo Goo Dolls eller något liknande i Everybody and their broken hearts med Håkan Hellström på sång ibland…Jag trodde detta skulle vara en hårdrocksskiva men jag vet inte hur jag skall beskriva den här skivan för det är en ganska lugn skiva och det finns en hel del influenser här och en influens jag tänker på är en ung Lou Reed faktiskt och det är ju inte helt fel kanske. En riktigt cool och avspänd skiva och jag gillar den så här på morgonen för den passar ypperligt då. 23/3-2011

*******

BIG BANG-EPIC SCRAP METAL(CD-GRAND SPORT RECORDS 50999094621)

A Norwegian group I think this is and after a calm intro which makes my thoughts go to Goo Goo dolls or something similar in Everybody and their broken hearts with Håkan hellström on vocals sometimes….i thought this would be a heavymetal record but I don+t know how to describe this record because it´s a really calm record and there´s some influences here and one influence I think about is an young Lou Reed actually and that´s not wrong maybe. A really cool and relaxed record and I like it in the morning because it suits me really well then. 23/3-2011