BIERPATRIOTEN-BERLINER PRUNKSTUCKE(CD-RANDALE RECORDS RAN 059)

Som jag fattar detta så är detta en samling med Bierpatrioten som spänner sig över sju år(1992-97 och någon live låt från 2006) och jag hade någon skiva med gruppen innan. DE sjunger på tyska men det är inte riktigt den vanliga typen av deutschpunk här utan här snackar vi nog mer en typ av oimusik med tyska texter. Två dussin låtar ungefär samsas på skivan och det är ganska hög kvalitét på deras musik men det är nog inte riktigt allvar allt de sjunger om. Men det är ändå en ganska kul upplevelse även om man inte förstår texterna så blir man i alla fall glad av deras musik. Lite som om Peter and the Test Tube Babies sjöng på tyska kanske. En cover som är omgjord på tyska av Condemned 84 från början och det ger kanske ett litet hum om hur de låter… De här timmarna ger i alla fall mig en upplevelse av god tysk punk!  10/3-2015

*******

BIERPATRIOTEN-BERLINER PRUNKSTUCKE(CD-RANDALE RECORDS RAN 059)

As I get it so is this is a collection of Bierpatrioten spanning seven years (1992-97 and one live song from 2006) and I had a disc with the group before. They sing in German but that's not really the usual type of german punk here, but here we are talking probably more of a kind of oimusic with German subtitles. Two dozen songs about co-exist on the disc and it's pretty high quality of their music but it's probably not really serious about everything they sing about. But it's still a pretty fun experience even if you do not understand the lyrics, you become at least happy of their music. A bit like Peter and the Test Tube Babies sang in German might. A cover that is remade in German by Condemned 84 from the beginning and it might give a small idea of how they sound ... These hours provide at least one experience of good German punk! 10/3-2015