BICKLE´S CAB-…ONLY DARKNESS WAITS(CD) Den här gruppen har gjort en CD som är förpackad i ett vinylsingelomslag, rätt fräckt faktiskt men det tar plats. Musiken då, det är snabb punk som är lite typiskt engelsk men ändå amerikansk på något sätt. För snabbheten kommer från den tidiga amerikanska hardcoren tycker jag. Men någonstans hör man att gruppen är engelsk och det är positivt på något sätt, lite charmigare på något vis, kan ej förklara hur jag menar riktigt. Men det enda jag kan förklara är att jag gillar deras snabba punk och det verkar som om gruppen tar ställning och Animals don´t låter de som om de är tagna rätt ner från Crass eller Conflict, riktigt bra.(SJU) 19/3-04

BICKLE´S CAB-…ONLY DARKNESS WAITS(CD) This group have done a CD which is packed in a vinylsinglecover, really cool but it takes some space. The music then, it´s fast punk which is typical English but it´s sound American in some way anyway. Because the fastness comes from the early American hardcore I think. But somewhere you can hear that the group is English and that´s positive in some way, a little bit more charming in some way, I cannot explain how I mean. But the only thing I can explain is that I like their fast punk and it seems like the group is taking their opinions into music and in Animals Don´t it feels like they´re coming direct from a school for Conflict and Crassbands, really good.(SEVEN) 19/3-04