BICAHUNAS-ZERSTÖREN & GESTALTEN(CD)

Jag tror att någon i gruppen röker för jag fick en tröja med denna skivan och den luktade lite rök. Det är inte intressant såklart. Denna skiva kom ut 2011 alltså före den nedanstående och jag fick den i samband med en eventuell intervju. De sjunger på tyska och jag älskar när kvinna och man växelsjunger som de gör här.  Det är inte det vanliga soundet som vi är vana vid när det gäller tyskpunk utan här är det mer hardcore som är grejen mer än att det är melodiös punkrock. Men det tar inte ifrån dem att det är en jävliga bra hardcore de spelar och här finns både punk och anarchopunk influenser. Det är helt klart och den här typen av musik är lite av en favorit för mig. Punk är ju i och för sig ofta min favoritställe eller rättare sagt oftast. Punk som fan är det i alla fall och den kvinnliga sångerskan låter förbannad och det är bra! 28/5-2015

*******

BICAHUNAS-ZERSTÖREN & GESTALTEN(CD)

I think someone in the group smokes I got a sweater with this disc and it smelled a bit of smoke. It is not interesting of course. This album came out in 2011 ie before the following, and I got it in connection with a possible interview. They sing in German and I love when woman and man alternating singing like they do here. It is not the usual sound that we are accustomed to when it comes to German punk but here it's more hardcore that's the thing more than it is melodic punk rock. But it does not take away from them that there is a fuckin good hardcore they play and this is both punk and anarchopunk influences. It is quite clear, and this type of music is a bit of a favorite of mine. Punk's in and of itself is often my favorite place, or rather often. Punk as hell is it, anyway, and the female singer sounds angry and it's good! 28/5-2015

BICAHUNAS-ENTSPANNTE HYSTERIE(CD-HOCHDRUCK MUSICK)

Tysk grupp med tjej på sång. Jag kan inte hålla mig förrän jag får höra skivan. Tysksjungen punk gillar jag ju mycket och när tjejer sjunger i punkband också. Hur bra kan inte detta bli då? Det blev riktigt bra tycker jag, en del kanske tycker att Jannine skriker för mycket när hon sjunger men detta visar väl mer på att hon är förbannad än att hon sjunger dåligt eller något sådant. Jag tycker i alla fall att denna skiva är något som alla punkare med självaktning borde investera i för det är det verkligen värt och det ilskna soundet som de har tycker jag borde spridas över världen med expressfart. Melodier finnes men kanske inte i överflöd men jag tycker att det överbryggas av aggressiv stil och attityd i massor. 22/5-2015

*******

BICAHUNAS-ENTSPANNTE HYSTERIE(CD-HOCHDRUCK MUSICK)

German group of girls on vocals. I can not keep me until I get to hear the disc. German Sing punk I like the lot and when the girls singing in punk bands too. How good can this not be? It was really good, I think, some may think that Jannine screaming too much when she sings but this shows well more that she is pissed off than she sings badly or something. I think in any case that this album is something that all punks with self-respect should invest in because it is really worth and the angry sound that they think I should be spread over the world with express speed. Melodies there but maybe not in abundance but I think it is bridged by the aggressive style and attitude of the masses. 22/5-2015