BETTERMAN-PANTARHEI(CD-HEARTS BLEED BLUE)

Jag tror att även Betterman är brasilianska men de sjunger på engelska här. En riktigt bra grupp och jag börjar mer och mer tro på den brasilianska scenen. Jag fick ju mycket skivor från ett indiebolag förr i tiden och här påminner musiken mig om det gamla bolaget som jag inte kommer på namnet på. Att de har lyssnat på grupper som Mega City Four, Dinosaur Jr, Pixies tror jag mig kunna tro även om de säkert själva inte tycker det men det finns fog för att tro att fallet är så att de lyssnat en hel del på dessa band. Jag tycker det är en trevlig stund vi får med Betterman i alla fall och för alla snällpunkdiggare så finns det några riktigt pärlor här. 9/9-2014

*******

BETTERMAN-PANTARHEI(CD-HEARTS BLEED BLUE)

I think even that Betterman is Brazilian but they sing in English here. A really good group and I'm starting more and more faith in the Brazilian scene. I did get many records from an indie label in the past and this music reminds me of the old company which I will not in the name of. That they have been listening to groups like Mega City Four, Dinosaur Jr., the Pixies, I think I think even if they themselves do not think so maybe but there is reason to believe that the case is so that they listened to a lot of these bands. I think it's a nice moment we get with Betterman in all cases and for all nicepunklovers so there are some real gems here. 9/9-2014