BETON-ZOMBIE MUSTANG SAFARI(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH305)

 

Lite roligt för det står på svenska inne i skivan och jag vet inte varför för de kommer från Slovakien.  Efter en pampig inledning så drar detta igång med Sadisticka Opica och det är säkert sadistisk musik för en del eftersom inte alla är vana med den här typen av musik. Ni vet sådan där snabb och hård deathmetal där man undrar hur trummisen orkar ibland. Det som slår mig många gånger med den här typen av musik att trots att det oftast är så fruktansvärt snabbt och rått är att det nästan alltid finns en melodislinga i bakgrunden och så gör det i Betons musik också.  Kanske inget nytt för världen musikaliskt men det kan inte finnas tillräckligt många snabba deathmetalgrupper eller vad säger ni? Jag gillar ju musik från dessa länderna annars och när de sjunger på sitt egna språk men deathmetalgrowlande är ett internationellt språk och det är precis som det känns efter att ha lyssnat på detta. Men som sagt min sympati går alltid till trummmsien och hur mycket han får jobba när det gäller sådan här musik. Här gör han det väldigt bra också! Gillar ni rå musik så ska ni verkligen kolla in Beton för ni kommer absolut inte bli besvikna…det kan jag lova er! 28/4-2023


*******

BETON-ZOMBIE MUSTANG SAFARI(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH305)

 

A bit funny because it is written in Swedish inside the album and I do not know why because they come from Slovakia. After a grand introduction, this starts with the Sadisticka Opica and it is certainly sadistic music for some because not everyone is used to this type of music. You know that fast and hard death metal where you wonder how the drummer copes sometimes. What strikes me many times about this type of music that even though it is usually so terribly fast and raw is that there is almost always a melody loop in the background and so does it in Beton's music as well. Maybe nothing new to the world musically but there can't be enough fast death metal groups or what do you say? I like music from these countries otherwise and when they sing on their own language but death metal growling is an international language and it is just as it feels after listening to this. But as I said, my sympathy always goes to the drummer and how much he have to work when it comes to music like this. Here he does it very well too! If you like raw music, you should really check out Beton because you will definitely not be disappointed ... I can promise you that! 28/4-2023