BERSTEN-NIMMERSATT(CD)

 

Tysksjungen hardcore låter som ett intressant koncept. Tyska är ju ett språk som jag tycker passar väldigt bra till punkrock och fungerar det lika bra till metalcore.?Jag måste nog säga att det gör det. Tyska är ju ett ganska hårt språk och metalcore/HC är också ett hårt språk så det känns ganska naturligt att det låter bra ihop. 7 låtar som kör över mig är vad som bjuds och man känner nästan svetten på väggarna från en livespelning med gruppen och det känns avslappnande på samma gång som man är helt slut efter att ha lyssnat på skivan. Så varför inte låta era öron översköljas av Bersten och deras hårda musik.  För mycket hårdare än på Rothebusch blir det nog inte för där blandas många hårda musikstilar i en och det är en riktigt distad tillställning. Det är hårt att vara människa och det visar Bersten på denna skiva! 27/10-2022


*******

BERSTEN-NIMMERSATT(CD)

 

German-sung hardcore sounds like an interesting concept. German is a language that I think fits very well with punk rock and does it work just as well for metalcore.? I have to say it does. German is a rather hard language and metalcore/HC is also a hard language so it feels quite natural that it sounds good together. 7 songs drive me over and is what's on offer and you almost feel the sweat on the walls from a live gig with the group and it feels relaxing at the same time as you are completely exhausted after listening to the record. So why not let your ears be flooded with Bersten and their hard music. It probably won't be too much harder than at Rothebusch because there are a lot of hard styles of music mixed in one and it's a really busy event. It's hard to be human and Bersten shows that on this record! 27/10-2022