BERSERK-CRIES OF BLOOD AND HATE(CD-UNEXPLODED RECORDS UER013)

Berserk är inte som alla andra band. De satsar inte på att spela jättefort utan de satsar mer på tyngd och en sångare som sjunger riktigt bra men som ändå skriker fram sin ångest…om ni förstår vad jag menar. De har verkligen inte glömt hur man gör en bra melodi trots att de spelar en typ av brutal metal som jag kan tänka mig att den inte blir spelad på P4 varje dag precis. Det är jäkligt långa alster ibland och man blir totalt överkörd av många av låtarna men det är det värt. 3/9-2010

******

BERSERK-CRIES OF BLOOD AND HATE(CD-UNEXPLODED RECORDS UER013)

Besrerk isn´t like all other bands. They don´t play as fast as they can and they´re more into heaviness and a singer which is really singing well but he anyway shouts foreward his anger…if you understand what I mean. They have really not forgotten how they do a good melody even if they play this sort brutal style of metal and I can imagine too that this will not be played everyday on P4 precisely. It´s really long songs sometimes and you become really overdriven by many of the songs but that it´s worth. 3/9-2010