BERLIN, KALLE-MED KAPELL(CD)

 

Kalle är gift med en medarbetare på jobbet och det var på detta vis jag fick denna skivan. Kul med folk som verkligen brinner för sin grej och det gör Kalle verkligen. Han har varit med i grupper som Mammoth Volume och Ett rop på hjälp. Han åker också runt och ger tolkningar av Tage Danielsson texter men här är det tio egna låtar som är grejen. Kul att äntligen hålla skivan i handen kan jag tänka mig för det tycker jag! Mycket sprit blir det i Lånta fjädrar men han får ingen öl. Kul text och små betraktelser av saker här i världen. Jag tänker lite på Ola Magnell ibland och det är ingen dålig komplimang tycker jag och precis när jag skrev detta sjunger han om Ola Magnell 😉.  Alla texter är små betraktelser över olika saker och musikaliskt ligger Kalle någonstans i visfacket måste jag väl säga även om några av låtarna tar lite fart. Både roliga texter och självklart lite ledsamma saker som i Freud om äktenskapet. Jag blir glad av skivan och det tror jag alla som lyssnar på den kommer att bli och jag hoppas att skivan kommer att sälja en del för Kalles musik är en typ av musik som passar de flesta och i rätt läge eller på rätt plats blir det helt rätt. Resolution får mig att tänka på Nationalteatern eller Wiehe på något sätt och den låten är nog en av mina favoriter på skivan….så det finns inget att tveka över….köp skivan! Förlåt för jämförelser med andra för det behöver han inte egentligen men det blir lättare för er att förstå. En annan låt som jag verkligen älskar är Whisky på min grav……den kommer att spelas ofta hemma hos mig! 21/9-2021


*******

BERLIN, KALLE-MED KAPELL(CD)

Kalle is married to an employee at work and it was in this way that I got this record. It's great to have people who are really passionate about their thing and Kalle really does. He's been in groups like Mammoth Volume and Ett Rop för hjälp. He also goes around giving interpretations of Tage Danielsson lyrics, but here ten songs of his own are the thing. It's nice to finally hold the record in my hand, I can imagine! There's a lot of booze in Lånta fjädrar, but he doesn't get a beer. Fun text and little reflections of things in this world. I think a little bit about Ola Magnell sometimes and it's not a bad compliment to me and precisely when I wrote that he sings about Ola Magnell 😉All lyrics is about different things and musically Kalle is somewhere in the singer/songwriterstyle I have to say even if some of the songs take off a bit. Both funny lyrics and of course some sad things like in Freud om äktenskapet. I'm happy with the record and I think everyone who listens to it will be and I hope that the record will sell some because Kalle's music is a type of music that suits most people and in the right position or in the right place it will be just right. Resolution makes me think of the Nationalteatern or Wiehe in some way and that song is probably one of my favorites on the record....so there's nothing to doubt about....buy the record! I'm sorry about comparisons with others because he doesn't really need that, but it'll be easier for you to understand. Another song I really love is Whiskey på min grav.... it will be played often at my house! 21/9-2021