BERLIN BLACKOUTS-NASTYGRAM SEDITION(CD-GUITAR MAFIA MUSIC GMM-009)

 

En tremannagrupp som består av en kvinna och två män….Tyskar som sjunger på engelska och jag som gillar tysksjungen musik så mycket…Rock n roll, punk, powerpop, powerpunk , kalla det vad du vill. Det viktigaste är ju att det är osig musik som är gjorda av dessa tre medlemmar. Det är sådär lite lagom distad musik och det är en massa trevliga melodier i deras låtar och det är svårt att sitta still. Men skulle helst vilja se en konsert med gruppen i det snaraste för jag tror att det är mer än en svettig upplevelse. De sjunger att vi ska göra punken stor igen i ”Make Punk Rock great again” och det låter väl som en bra idé. Man hör grupper som Ramones, Heartbreakers och Damned tillsammans med senare grupper och deras kärlek till snabb och skränig musik är stor känns det som och Berlin Blackouts seglar upp som en ny favoritgrupp. 16/10-2019


********

BERLIN BLACKOUTS-NASTYGRAM SEDITION(CD-GUITAR MAFIA MUSIC GMM-009)

A three-suit group consisting of one woman and two men… .Germans who sing in English and I who like Germansinged music so much… Rock n roll, punk, powerpop, powerpunk, call it what you want. The most important thing is that it is tough music made by these three members. It's such a good bit of distorted music and there's a lot of nice melodies in their songs and it's hard to sit still. But would rather like to see a concert with the group as soon as I think it is more than a sweaty experience. They sing that we're going to make punk great again in "Make Punk Rock great again" and that sounds like a good idea. You hear groups like Ramones, Heartbreakers and Damned together with later groups and their love for fast and distorted music is great it feels like and Berlin Blackouts are sailing up as a new favorite group. 16/10-2019