BEN RACKEN-III(CD)

Likt Billy Talent har de skivor som heter I, II, III och de skickade alla tre till mig och den här senaste kom ut 2013. När den här skivan drar igång med sitt lite tunna ljud så känner jag med en gång att detta är en skiva för mig. Jag gillar ju tysksjungen punk som ni vet och Ben Racken är inget undantag så därför måste jag säga att ben rackens ganska larmiga punkrock tilltalar mig mycket. De låter inte som alla andra och de tio låtarna sprudlar av lekfullhet och jag tror att de har jävligt kul när de spelar men då vill jag inte säga att det är någon slags funpunk eller något sådant. De låter förbannade ibland också men jag menar att de har nog lekt fram låtarna musikaliskt… Men det är aboslut inte någon renodlad punk de spelar utan de har fått in mycket annat också.  9/7-2015

********

 

BEN RACKEN-III(CD)

Like Billy Talent, the discs labeled I, II, III, and they sent all three of mine and this last came out in 2013. After this album kicks off with its little slim so I know immediately that this is a disc for me. I like the German sung punk that you know and Ben Racken is no exception so therefore I have to say that the legs of the rack rather larming punk rock appeal to me much. They do not sound like everyone else, and the ten songs are bursting with playfulness and I think they have really fun when they play, but then I would not say that there is some kind funpunk or something. They sounds angry sometimes but I mean they've probably played out the songs musically ..But it´s not purely punk they plays because they have a lot of other stuff in their music too. 9/7-2015

BEN RACKEN-II(CD-ELEENART RECORDS)

2010 kom denna tolv-låtars skiva ut…och denna andra skiva är liksom III fylld med tysksjungen musik. Lite tuffare än skivan ovan tycker jag och med sina tysksjungna texter så låter de rätt irriterade faktiskt. Hoppas att de är det också för det skall man väl vara när man gör punk. För min skoltyska räcker inte till för att analysera texterna något större men jag tror och hoppas som sagt att de här killarna skriver om viktiga saker. Det känns så. Mycket melodier har de i alla fall och jag gillar när de sjunger både Tuba och Nico på samma gång för det ger en tyngd till musiken på ett bra sätt. Jag anser att detta är en skiva som ni bör kolla in! 9/7-2015

********

BEN RACKEN-II(CD-ELEENART RECORDS)

2010 came this twelve-track album out ... and this second album is like III filled with German sung music. A little tougher than the disc above, I think, and with their German sung texts they sound right annoyed indeed. Hope they are also for it to be well be when doing punk. For my school German is not sufficient to analyze the lyrics slightly larger but I believe and hope, as I said to these guys write about important things. It feels so. Very much melodies, they have all the same and I like when they sing both Tuba and Nico at the same time it gives a weight to the music in a good way. I believe that this is an album that you should check out! 9/7-2015

BEN RACKEN-I(CD)

Nio låtar som kom ut 2008 och på denna skiva står de på framsidan med bar överkropp och försöker se tuffa ut. De lyckas sådär tycker jag…de ser mest snälla ut och varför skulle man vara något annat som punkare. På den här skivan tycker jag väl att de har sitt hårdaste sound och det är kul att höra hur de har utvecklats till olika håll på olika skivor och detta är ju såklart deras punkigaste och jag gillar det jag hör….väldigt mycket. Jag tror att även ni kommer att gilla den stenhårda punkrocken som de spelar för om ni liksom jag(och det gör väl alla) gillar tysksjungen punkrock så kommer du verkligen inte att bli besviken på den här skivan. Det står helt klart och det ganska snabbt! 9/7-2015

********

BEN RACKEN-I(CD)

Nine songs which came out in 2008 and on this record is the front shirtless and trying to look tough it out. They succeed like that, I think ... they look the kindest and why would it be something else when it´s punks. On this record, I think well that they have their harshest sound and it's fun to hear how they have evolved in different directions on different discs and this is of course their punk thing and I like what I hear ... .very much. I think even you will like the tough punk rock they play in if you like me (and it does well all) like German sung punk rock, you will certainly not be disappointed by this album. It is quite clear and it is quite fast! 9/7-2015