BENNY-ALL THINGS COME TO AN END(MINI-CD BOSS TUNEAGE BOSTAGE 5134) Någon i bandet Benny skulle flytta till USA så detta är som titeln antyder om den sista skivan med bandet. Det är lite synd för jag gillade denna gruppen. Läs gärna min intervju med dem på intervjusidan. Deras musik spritter av glädje och ligger någonstans mittemellan NOFX och popmusik och det är verkligen trevligt att höra dem. De andra tre medlemmarna skall tydligen gå vidare med något nytt projekt och man får hoppas att deras spelglädje följer med dem där.(SJU) 8/6-04

BENNY-ALL THINGS COME TO AN END(MINI-CD BOSS TUNEAGE BOSTAGE 5134) Someone in the band Benny shall move to USA so this is like the title say the last record with the group. It´s a shame because I liked this group. Please read my interview with them on my interviewside. Their music bubbles of happiness and they´re somewhere between NOFX and popmusic and it´s really nice to listen to them. The other three members will go on with something else and a new project and I really hope that their playhappiness is coming along with them.(SEVEN) 8/6-04

BENNY-OUR TRUE INTENT IS ALL FOR YOUR DELIGHT(CD-BOSS TUNEAGEBOSTAGE 5105) Benny verkar gilla att ta kort precis som mig och det är en hel del udda och annorlunda kort i omslaget. Musikaliskt är det många gånger lekfullt och det känns som om Benny vill experimentera lite grand mer än andra punkband. Men i bakgrunden finns alltid punkdrivet uppblandat med lite emo.  En del av låtarna är helt tokiga som Hey som är 8-9 sekunder lång och på den vägen är det. De 14 låtarna är verkligen musik som jag anser vara högkvalitativ och mycket trevlig att lyssna till eftersom man aldrig riktigt vet vad som skall hända i nästa låt.(SJU) 29/8-03

BENNY-OUR TRUE INTENT IS ALL FOR YOUR DELIGHT(CD-BOSS TUNEAGEBOSTAGE 5105) benny seems to like photos as I do and it´s a whole lot of odd and different photos in the cover. Musically it´s playful many times and it feels like Benny want to experiments a little more than other groups in the same style, read punkbands. But in the background all the punkthings is and it´s mixed with a little emostyle. Some of the songs are really mad as Hey which is 8-9 seconds long and on that way it is. The 14 songs is really music which I think has high quality and very nice to listen to , mostly because of the fact that you never know what is happen in the next song.(SEVEN) 29/8-03

BENNY-FINNISH ROAD JUNCTION(CD-BOSS TUNEAGE BOSTAGE592)Benny hörde jag först på en splitsingel och det lät mycket bra. Jag vet inte varför de har en sådan fascination för Finland för det är bilder bara från Finland på skivan. Dystra bilder som verkligen inte passar in på Bennys musik för den är glad och snabb och mycket trevlig. Som jag beskrivit nedan så är det poppig punk det handlar om och det är mycket trevligt att träffa de här grabbarna. Deras cover av Men At Works Down under låter som en riktigt cover skall låta, likt men ändå kraftfullt på något sätt. Bara 10 låtar så det är en liten miss men man kan ju inte få allt.(ÅTTA) 11/2-03

BENNY-FINNISH ROAD JUNCTION(CD-BOSS TUNEAGE BOSTAGE592) Benny I heard first on a splitsingle and they sounded really good. I don’t know why they have such fascination for Finland because it’s only pictures from Finland on the record. Very boring pictures and that suits not in on Bennys music because it´s happy and fast and very nice. As I described down under it’s poppy punk we’re talking about and it’s very nice to meet the guys here. Heir cover of Down Under by Men At Work sounds like a really good cover should sound, it like the original but very powerful in a way. Only 10 songs which is a little shame but you can’t get all.(EIGHT) 11/2-03
BENNY/BABY LITTLE TABLETS(SPLITSINGEL/ BOSS TUNEAGE BOSTAGE 712) En riktigt trevlig splitsingel detta. Benny från England splittar med en japansk grupp. Bennys musik får mig att tänka på gamla goa grupper som tidiga Mega City Four, Senseless Things och andra grupper i den genren. Snabb poppig punk är det alltså vi snackar om.Karl´s Dad´s Shed är en riktigt trevlig historia med sin annorlunda tempoväxling. Margie har lite engelska allsångsstämning över sig. De flesta japanska punkgrupper jag hört har spelat antingen kängcore eller pop men Baby Little Tablets spelar riktigt trevlig punkrock i den gamla skolan. Jag vill bara höra mer.(ÅTTA) 10/2-03   BENNY/BABY LITTLE TABLETS(SPLITSINGEL/ BOSS TUNEAGE BOSTAGE 712) A really nice splitsingle this one. Benny from England splits with a japanese grou. Benny makes me think of old gopod group like eraly Mega City Four and Seneseless Things amd other groups in the same vein. Fast poppy punk is it we´re talking about. .Karl´s Dad´s Shed is a really nice history because it´s have a different tempostyled song. Margie have a little of the english style over it and with the allsinging style. The most japanese pungroups I have heard is playing grindcore or something like that but Baby Little Tablets plays really nice punkrock in the old style. I only want to hear more.(EIGHT) 10/2-03