BENEFIT CHEATS-ITCH(CD CREATIVE COMMON)

En engelsk grupp med ett A med en ring runt och då tanker man ju med en gång anarcho-punk eller rättare sagt i alla fall jag tanker det med en gång. Tre killar och en tjej på trummor…de kommer från England och allt lovar gott hittills. Hoppas jag inte blir besviken på musiken. Det blev jag inte för det är en väldigt trevlig skiva i punkens tecken. Ganska lättrallad punkrock men det gör inget för jag gillar när man kan sjunga med med en gång. Man kan höra Clash, Rancid, lite oi influenser(beror kanske på att de sjunger oi i någon låt) Men som ni förstår är det ett sound som kanske tilltalar oss äldre punkare men jag tycker ändå energin borgar för att de yngre punkarna också skulle kunna ta till sig denna grupp. Punky Pete gör verkligen skäl för sitt namn för en punkigare sångare får man leta efter och Benefit Cheats är en riktigt bra grupp. Och så kom det en Clash-låt till slut och det är Cheat…30/1-2015

********

BENEFIT CHEATS-ITCH(CD CREATIVE COMMON)

An English group with an A with a circle around and when one thinks of course with a time anarcho-punk, or rather, in any case I think that with one time. Three guys and a girl on drums ... they come from England and everything looks promising so far. Hope I will not be disappointed with the music. That I was not too it is a very nice record of punk characters. Quite easy to singalong punk rock but it does not matter because I like it when you can sing along with once. One can hear the Clash, Rancid, a bit oi influences (is perhaps because they sing oi in one song) But as you understand it's a sound that might appeal to us older punks but I still feel the energy ensures that the younger punks could also assimilate this group. Punky Pete really lives up to its name for a punkier singer is hard to find and Benefit Cheats is a really good group. And then it came a Clash-song finally and it´s Cheat…30/1-2015