BENEATH THE STORM-EVIL REFLECTIONCD-ARGONAUTA RECORDS 8976140620141)

Det börjar otroligt tungt och det fortsätter så också. Jag tänker på gamla grupper som….ja vad fan heter de nu igen…grupper som spelar så tungt så att det nästan inte går framåt. Ni vet när man cyklar sakta och välter…ungefär samma känsla får jag här. Hur skall det kunna gå framåt. Men det är jävligt fräckt måste jag säga och deras tunga musik kör över mig en morgon som denna. Helt klart ett av de tyngre banden jag hört på mycket länge och detta kan man kalla hård hårdrock om man säger så. Psykedeliskt är det på något sätt…jag känner mig nästan snurrig när jag lyssnar på det.. 29/9-2014

******

BENEATH THE STORM-EVIL REFLECTIONCD-ARGONAUTA RECORDS 8976140620141)

It starts incredibly heavy and it stays that way too. I think of the old groups .Yes ... what the hell are they called again ... groups that play so heavy that it almost does not go forward. You know when cycling slowly and falling over ... kind of the same feeling I get here. How will it be able to move forward. But it's damn cheeky, I must say, and their heavy music running over me one morning as this. Clearly one of the heavier bands I've heard in a very long time and this is what I call hard rock hard if you say so. Psychedelically it is somehow ... I feel almost giddy when I listen to it .. 29/9-2014