BELTA 53-OM DU FALLER(DIGITALT)

 

Jag känner mig priviligierad eftersom jag fått en av de 16 skivor som finns i nuläget. Jag gillar Belta 53 för de vågar spela punkrock som man gjorde förr och behöver inte ett sound som är snabbare, hårdare än andra. Utan här känns det som om texterna är riktigt viktiga och då är det självklar spela musik där man hör texterna. Så är ni inne på punk och new wave som den lät i början av 80-talet i Sverige så tror jag helt klart kommer att älska Belta 53. Jojo som sjunger är en riktigt bra sångerska och hennes röst passar ypperligt in på den här musiken. Tyvärr är det bara 4 låtar på skivan men vilka låtar det är, fyra små punkhits och då kanske man inte behöver mer egentligen. Tänker lite på Pink Champagne, Dom Fåglarna och den typen av 80-talsgrupper och då menar jag inte att de är bakåtsträvande på något sätt utan mer att de vågar ta ut svängarna och visa att det fanns bra saker från förr och blanda in det i dagens punk! 27/9-2019


********

BELTA 53-OM DU FALLER(DIGITALT)

I feel privileged because I received one of the 16 discs currently available. I like Belta 53 because they dare to play punk rock like they used to back in time and don't need a sound that is faster, harder than others. Without it, it feels like the lyrics are really important and then it's obvious to play music where you hear the lyrics. So you are into punk and new wave as it sounded in the early 80's in Sweden so I think I will definitely love Belta 53. Jojo who sings is a really good singer and her voice fits in perfectly with this music. Unfortunately there are only 4 songs on the record but what songs it is, four small punk hits and then maybe you don't need more really. Think a little about Pink Champagne, Dom Fåglarna and that kind of 80s groups and then I do not mean that they are in retrospect in any way but more that they dare to take the turns and show that there were good things from the past and mix it in today's punk! 27/9-2019

BELTA 53-DIKTATUR(CD-SINGEL BELTA 53 B53002002)

 

Jojo som sjunger i gruppen skickade mig denna singel och det är en trevlig blandning av rock och punk och Jojo hon sjunger riktigt bra. Jag tänker på en gammal grupp som Livin Sacrifice eller något sådant när jag lyssnar till Belta 53 och det tycker jag känns som en komplimang för det var en grupp som blandade punk med andra stilar också och hade en riktigt bra attityd. Diktatur är först ut av de två låtarna och melodin i den sitter som en smäck! Andra låten heter Tjejen i publiken som är en riktigt bra låt den med i samma stil och jag gillar deras stil som faktiskt är ganska egen med dagens mått mätt. Svårt som sagt att säga om detta är punk, hårdrock eller pop eller rock men skitsamma för bra musik är det i alla fall! 23/5-2017


*******

BELTA 53-DIKTATUR(CD-SINGEL BELTA 53 B53002002)

Jojo who is singing in the group sent me this single and it's a nice mix of rock and punk and Jojo she's singing really well. I think of an old group like Livin Sacrifice or something like that when I listen to Belta 53 and I feel like complimenting it was a group of mixed punk with other styles too and had a really good attitude. Diktatur is first out of the two songs and the melody in it sits like a smack! The second song is called the Tjejen I publiken, which is a really good song in the same style and I like their style, which is actually quite own with today's measurements. Difficult to say, if this is punk, hard rock or pop or rock but really good music it's anyway! 23/5-2017

BELTA 53-FÖR MIG SJÄLV(CD-B531001)

 

2014 kom denna skiva ut och det är en ära att ha fått denna också. Tack Jojo.  I första låten Skuggor tycker jag mig höra en gammal grupp som hette Livin Sacrifice och det gillar jag för det var en grupp som jag uppskattade. Det fortsätter i de andra låtarna också och soundet här är rätt så charmigt tycker jag och det är värt en investering även om de senare låtarna med Belta 53 är bättre men jag tycker helt klart ni ska kolla upp. På den här skivan är det nog en liten blandning av hårdrock och svensksjungen punk men nuförtiden är det punk som är på plussidan. Min favoritlåt är Priset hon betalar och jag gillar det släpande långsamma och tunga tempot i den låten. Kul med svensk musik som låter på detta vis för det finns inte så många grupper som har anammat en stil som denna och som låter både som om de kommer från förr och från nu om man säger så. Hösten är en annan låt som jag gillar mycket med sin folkmusikton.  10/10-2019


********

BELTA 53-FÖR MIG SJÄLV(CD-B531001)

In 2014, this record came out and it is an honor to have received this one too. Thanks Jojo. In the first song Skuggor I think I hear an old group called Livin Sacrifice and I like that because it was a group that I appreciated. It continues in the other songs as well and the sound here is just so charming I think and it is worth an investment although the later songs with Belta 53 are better but I definitely think you should look after this one too.  On this record there is probably a small mixture of hard rock and Swedish song punk but nowadays it is punk that is on the plus side. My favorite song is the Priset hon betalar and I like the slow and heavy tempo of that song. Fun with Swedish music that sounds like this because there aren't that many groups that have adopted a style like this and that sounds both as if they come from back in times and from now if you say so. Hösten is another song I like much with it´s folktunes.  10/10-2019