BELLAROUSH-BELLAROUSH(CD-BELLAROUSH 005)

Svenska grupper som spelar reggae och inte ska är väl inte så vanliga. Inte så att jag känner till de i alla fall men Bellaroush gör det i alla fall och de gör det på ett lekfullt sätt och jag gillar deras sätt att få världen att gunga för det är så det känns när de sätter igång och det är alltid kul med grupper som gör det oväntade. Kanske inte så oväntad för dem men för mig som inte är så van att lyssna till reggae från Sverige. Så jag kan ju självklart tänka mig att det är ett himla gung när de sätter igång sin musik och att de verkligen spelar och svettas loss live för det är säkert där sådan här musik blir om möjligt ännu bättre.26/2-2015

******

BELLAROUSH-BELLAROUSH(CD-BELLAROUSH 005)

Swedish groups playing reggae and should not is not so common. Not that I know of anyway but Bellaroush do it anyway and they do it in a playful way and I like their way to get the world to swing for that is how it feels when they started, and it's always fun with groups that do the unexpected. Maybe not so unexpected for them but for me that is not so used to listening to reggae from Sweden. So I can obviously imagine that it is a celestial rocking when they start their music and they really play and sweat off live for it is surely where this kind of music gets if possible, even better.26/2-2015