BE´LAKOR-OF BREATH AND BONE(CD ROCKSTAR RECORDS)

Gruppen kommer från Australien efter vad jag förstår och jag fick dessa två skivor av gruppen…Det är egentligen ganska lustigt hur musikalisk eller rättare sagt melodisk death metal av denna sort är egentligen. Visst låter det väldigt styggt och rått många gånger men oftast är det en väldigt trevlig typ av musik som verkligen har mycket melodier och mycket tanke bakom sig. Jag brukar nästan jämföra den här typen av musik med klassisk musik på något sätt men fråga mig inte hur jag menar. Be´lakor är en grupp som ni borde kolla in för denna typ av metal är verkligen något jag uppskattar och det beror ju självklart på att de visar attityd, melodisinne och råhet på samma gång. 23/10-2015

*******

BE´LAKOR-OF BREATH AND BONE(CD ROCKSTAR RECORDS)

The group comes from Australia, from what I understand, and I got these two discs of the group ... It's really quite funny how musical or rather melodic death metal of this kind really are. Sounds very naughty and advised many times but usually it is a very nice kind of music that really has very melodies and a lot of thought behind it. I usually end up comparing this type of music with classical music in some way, but do not ask me what I mean. Be'lakor is a group that you should check out for this type of metal is certainly something I appreciate, and that depends obviously on the show attitude, melody inside and roughness at the same time. 23/10-2015

BE´LAKOR-STONE´S REACH(CD-PRIME CUTS MUSIC PC 024)

Denna andra skiva med gruppen kom ut 2009…Även på denna skiva tycker jag mig höra en hel del musikalitet och en hel del melodier som är lätta att nynna med även om sångaren låter nästan som om han kommer från underjorden. Men som vanligt när det gäller deathmetal band(i alla fall många av dem) så är det mycket snyggt producerat i allt det tuffa och jag tycker att den här typen av musik är riktigt lätt att ta till sig. Jag vet att en del säkert stör sig på rösten men det tuffa där bryter bra av till musiken och här är en sångare som förvisso låter väldigt rå men ändå har en artikulation så man nästan hör texterna och det är inte så mycket growl här. 23/10-2015

*******

BE´LAKOR-STONE´S REACH(CD-PRIME CUTS MUSIC PC 024)

This second disc of the group came out in 2009 ... Even on this album, I think I hear a lot of musicality and a lot of melodies that are easy to hum along even if the singer almost sounds as if he comes from the underworld. But as usual when it comes to death metal bands (at least many of them) so it is very nicely produced in all the tough and I think that this kind of music is really easy to absorb. I know some certainly don´t like the  voice, but the tough which violates good of the music, and this is one singer who certainly sounds very raw but still has an articulation so you can almost hear the lyrics and it's not so much growl here. 23/10-2015