BEISCHER,PER-HENRIK-VAD FINT DU SPELAR(CD-STUKA RECORDS STUKA 02) Denne grabben kommer säkert att jämföras med Winnerbäck och Sundström och det är väl egentligen aldrig fel för Per-Henrik låter mycket så. Han kommer väl från samma skola och det är lite lustigt för jag hörde en låt från skivan och gillade den, det var Pengarna, jobben, kvinnorna men den är nästan sämst på skivan för denne grabben lyckas bättre i de andra låtarna. Det är synd att han kommer att jämföras med andra men det är ofrånkomligt men jag tycker ända att PHB har lyckats få till en ganska egen stil inom visrocken mycket på grund av hans annorlunda röst.(ÅTTA) 8/6-01 BEISCHER,PER-HENRIK-VAD FINT DU SPELAR(CD-STUKA RECORDS STUKA 02) This guy is surely goign to be compared with Winnerbäck and Sundström and that´s neverw rong because Per-Henrik sound much like that. He comes from the same msuicschool and it´s a little funny because I heard one song on a compilation and it was the song  Pengarna, jobben, kvinnorna but that song was almost the baddest song on the record because he succeed better in the other songs. It´s a shame that he´s going to be compared with other but I think that PHB have succeed to got an own style in the style of songrock and that depends much of his voice(EIGHT) 8/6-01