BEGBIE BOYS-BEDULDELT UND PIEKFEIN(CD-CORETEX)

 

En grabb med hockeyfrilla pryder omslaget på denna tyska grupps skiva.  Jag läste på Discogs att beskrivningen var pubrock på detta. Det tycker jag kanske inte är riktigt stämmer men i första låten Legion der Trinker så tycker jag att de att det låter lite som AC/DC för att säga något och det är ju lite lustigt tycker jag att höra AC/DC på tyska ;-). I andra låten tycker jag hör vissa Status Quo-influenser blandat med oimuisk. Också en lite udda känsla och detta på tyska också. Det verkar mest som om de spelar sin punkliknande musik för att ha skoj och här är det inga politiska slagord utan här handlar det mer om att livet är en fest och man ska ha kul och det är väl en skön inställning ibland. Så det kanske är pubrock i alla fall. 24/5-2016


*******

BEGBIE BOYS-BEDULDELT UND PIEKFEIN(CD-CORETEX)

A guy with a hockeyhair is on the cover of this German group's disc. I read on discogs that the description was pub rock. I think that may not be quite true but the first song Legion der Trinker I think they know it sounds a bit like AC / DC to say something, and it's a bit funny, Imagine to hear AC / DC in German;-) . In the second song think I hear some Status Quo influences mixed with oimuisc. Also a bit odd feeling and this in German, too. It seems that most if they play their punk-like music to have fun and this is no political slogans, but here it's more about that life is a party and you should have fun, and it's well a comfortable setting sometimes. So perhaps it is pubrock anyway. 24/5-2016