BEATMARTIN-RUHRPOTTSOUL(CD-WEIRD SOUNDS WRS 0003)

Med en logga som får mig att tänka på modsmusik men till detta tyska texter så blir man lite nyfiken. De har orgel, bas, gitarr och trummor i gruppen så jag är lite spänd på hur det skall låta. Visst finns det modsinfluenser här och det låter lite Jam här och där och orgeln är riktigt fräck och det är inte så vanligt instrument i musik som jag lyssnar på så det blir därför det där lite extra för mig. Ett 60-talssound som sammanklingar med punksound som sammanklingar med modern teknik känns det som när Beatmartin kör på med sin musik och jag gillar att lyssna på detta. Väldigt många bra melodier susar förbi när man lyssnar på gruppen och det är låtar som även är lätta att sjunga med i eller vad sägs om Mutig där man trallar på riktigt bra och det är bara att sjunga med. Det här blir mer lyssningar i det snaraste. 5/12-2014

*******

BEATMARTIN-RUHRPOTTSOUL(CD-WEIRD SOUNDS WRS 0003)

With a logo that makes me think of mods music but this German texts you become a little curious. They have an organ, bass, guitar and drums in the group so I'm a little anxious about how it should sound. Certainly there are mods influences here and it sounds a bit Jam here and there and the organ is really cool and it's not as common instruments in the music that I listen to so it becomes therefore it there a little extra for me. A 60's sound that the same sounds with punk sound that the same sounds with modern technology, it feels like when BeatMartin driving on with their music and I like to listen to this. Very many good melodies whizzing past when listening to the group and there are songs that also are easy to sing along or how about Mutig where the sing tralala on really well and just sing along. This becomes more listenings of this record in the future. 5/ 2-2014