BDSM-JAILBAIT, DATE RAPE & DUCT TAPE(CD)

Snabbspelad punkrock är grejen för BDSM och jag har väl egentligen inte så mycket mer info om den gruppen. Jag tycker ibland det låter lite öststatspunk(vad menar jag med det) och jag tycker det låter ibland som de inte sjunger på engelska och det är nog därför. Något jag verkligen gillar är basgången i Lockup och det är precis så som en punkbasgång skall spelas. Jag är kanske lite skadad när det handlar om att lyssna på musik ibland och då kan det bli så här. Intressant är det i alla fall och det som jag gillar är att bandet på något sätt har en egen stil och någonstans känns det som om denna skiva kom på 80-talet för den typen av punk är det. 26/9-2014

*******

BDSM-JAILBAIT, DATE RAPE & DUCT TAPE(CD)

Quick played punk rock is the thing for BDSM and I have well not really so much more info about the group. I think sometimes it sounds a little Eastern Bloc punk (what do I mean by that) and I think it sounds sometimes they do not sing in English, and that's probably why. Something I really like is the bass line in Lockup and that's just the way a punk bass line is played. Maybe I'm a little hurt when it comes to listening to music sometimes and then it can be like this. Interestingly, in all cases, and what I like is that the band somehow has its own style and somewhere I feel as if this record came in the 80's for that kind of punk is. 26/9-2014